Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Metodologia de analiză a posturilor - informaţii şi precizări

Informații generale:
Pentru a veni în sprijinul autorităților și instituțiilor publice, Agenția a elaborat și a publicat pe site-ul propriu Metodologia de analiză a posturilor pentru funcţiile publice stabilite în autorități și instituții publice centrale, teritoriale și locale, postată pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în secţiunea Publicaţii/ Metodologii, pe care vă recomandăm să o aveți în vedere.

Metodologia reprezintă descrierea modalităților de realizare a analizei posturilor, prin procesul de colectare a informațiilor despre responsabilitățile, atribuțiile și rezultatele așteptate ale unui anumit post în vederea identificării competențelor specifice aferente tuturor funcțiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice.
Analiza posturilor este necesară în vederea structurării informațiilor despre un post în scopul întocmirii fișelor de post, a identificării competențelor specifice necesare pentru acel post.

Documentele necesare pentru obținerea avizului ANFP privind stabilirea competențelor specifice sunt prevăzute la art. 30 alin. (3) din anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare și sunt descrise în detaliu la punctul 8.3 din Metodologie.

Aducem la cunoștință că pentru funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competență se desfășoară de către autoritățile şi instituțiile publice până la data de 30 iunie 2023.
Pentru administrația publică locală nu este prevăzut expres un termen legal pentru parcurgerea etapelor procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competență.
Pentru informații suplimentare: competente@anfp.gov.ro sau tel. 0374.112.859 (luni-vineri în intervalul orar 10:00 – 12:00).

Precizări specifice:
Precizare în ceea ce privește aplicarea punctelor 8.1 și 8.3 din Metodologia de analiză a posturilor de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 385 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare:

Conform art.23 alin.(1) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărei autorităţi şi instituţii publice se constituie un grup de lucru pentru a efectua analiza posturilor aferente funcțiilor publice.

La nivelul ministerelor de resort și al organelor de specialitate ale administrației publice centrale se va constitui un singur grup de lucru care să realizeze analiza posturilor atât pentru aparatul propriu, cât și pentru serviciile publice deconcentrate.
Componența grupului de lucru se stabilește conform prevederilor art. 23 alin.(3) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciile publice deconcentrate au obligația de a completa Formularele de analiză a postului pentru fiecare funcție publică din aparatul propriu, cu excepția celor pentru care analiza posturilor și avizarea de către ANFP a competențelor specifice s-a realizat conform art. III alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici şi funcţiile publice de execuţie generale, grad profesional debutant.
După completarea formularelor de analiză a posturilor, serviciile publice deconcentrate au obligația de a le transmite ministerelor de resort sau organelor de specialitate ale administrației publice centrale în subordinea cărora funcționează.

Grupul de lucru constituit la nivelul ministerelor de resort, respectiv la nivelul organelor de specialitate ale administrației publice centrale în subordinea cărora funcționează serviciile publice deconcentrate, se reunește în vederea completării formularelor descriptive ale competențelor specifice, raportului de analiză a posturilor și documentului de aprobare a competențelor generale și specifice de către conducătorul autorității sau instituției publice.

Modalitatea de colaborare cu serviciile publice deconcentrate și termenul de transmitere a formularelor de analiză a posturilor se stabilește la nivelul fiecărui minister de resort, respectiv la nivelul organelor de specialitate ale administrației publice centrale competente.

Formularele descriptive ale competențelor specifice, raportul de analiză a posturilor și documentul de aprobare a competențelor generale și specifice de către conducătorul autorității sau instituției publice se transmit ANFP de către ministerele de resort, respectiv de organele de specialitate ale administrației publice centrale atât pentru aparatul propriu cât și pentru serviciile publice deconcentrate.

Categorie: Anunțuri, miercuri, 03 mai 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi