Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Prezentare ANFP

Cine suntem?
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) este instituţia publică a administraţiei publice centrale care asigură evidența și managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici, elaborând cadrele de competență, politicile și strategiile, precum și proiectele de acte normative în domeniu.

ANFP are o permanentă colaborare cu instituţiile şi autorităţile publice din România prin acordarea de asistenţă de specialitate compartimentelor de resurse umane în aplicarea legislaţiei specifice, dar și prin monitorizarea şi controlarea modului de aplicare a acesteia.
Agenţia funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), fiind condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat şi un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.

Care este misiunea ANFP?
Agenţia susţine dezvoltarea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, bine pregătit, neutru din punct de vedere politic şi capabil să asimileze şi să îşi însuşească standardele de performanţă de la nivelul Uniunii Europene, în scopul eficientizării administraţiei publice şi îmbunătăţirii raporturilor dintre administraţie şi principalii săi beneficiari, cetăţenii.

Cui ne adresăm?
Activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se adresează autorităţilor şi instituţiilor publice, funcţionarilor publici, dar și organizaţiilor sindicale, mediului universitar, mediului asociativ, mass-mediei, organizațiilor sau organismelor naționale și internaționale în domeniu.
În demersurile sale de a promova performanţa în administraţia publică, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici consideră drept resursă strategică factorul uman, având la bază orientarea spre dezvoltare şi perfecţionare continuă.

Ce valori susţinem?
- Transparenţa actului administrativ; 
- Onestitatea şi integritatea în exercitarea funcţiei publice; 
- Respect faţă de cetăţean şi orientarea administraţiei publice către nevoile acestuia;
- Profesionalism şi inovaţie în exercitarea funcţiei publice;
- Calitatea serviciilor publice;
- Imparţialitatea şi obiectivitatea în activitatea funcţionarilor publici;
- Respectarea normelor eticii şi deontologiei profesionale;
- Flexibilitate, adaptabilitate şi dinamism;
- Comunicare eficientă inter si intra-instituţională.

Care sunt obiectivele noastre în anul 2024?


1.
Profesionalizare şi prestigiu pentru funcţia publică

2. Standardizare şi simplificare prin transformare digitală

3. Consolidarea capacității ANFP în calitate de actor principal în gestionarea managementului funcției publice și al funcționarilor publici

4. Consolidarea comunicării și cooperării instituționale pentru un management performant al funcției publice și al funcționarilor publici

 

                                                                                                     

Am implementat și menținem un sistem de management al calității conform condițiilor din standardul ISO 9001:2015, pentru activitatea „managementul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în domeniile de competență ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici”

 

                                                                                                      

Am implementat și menținem un sistem de management anti-mită conform condițiilor din standardul ISO 37001:2016, pentru activitatea "Aplicarea strategiilor și a Programului de guvernare în domeniul managementul funcției publice și al funcționarilor publici. Reglementarea funcției publice. Managementul funcției publice și al funcționarilor publici. Gestionarea de programe în domeniul funcției publice. Monitorizarea și controlul activităților referitoare la funcția publică și la funcționarii publici. Reprezentare".

 


                                                                                                          ***
Atribuțiile principale ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se regăsesc în art. 401 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.