Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

PROIECT - PILOT, CONCURS NAȚIONAL

 

Proiectul-pilot pentru ocuparea funcțiilor publice generale de stat și teritoriale de grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale, precum și pentru ocuparea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, s-a derulat până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 467 alin. (3) - (9) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 30 septembrie 2023.
Începând cu data de 30 septembrie 2023, așa cum este stipulat la art. 597 alin.(1) lit. d) din actul normativ anterior menționat, și prin raportare la prevederile art.467 alin.(3) din același act normativ, etapa de recrutare, organizată prin concurs național, se extinde pentru toate categoriile de funcții publice de stat și teritoriale, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii.

La data de 28 decembrie 2023, a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează, într-o primă etapă, modul de organizare și desfășurare a concursului național pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent, vacante, precum şi a funcţiilor publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea desfășurării concursului național extins, Agenția implementează o nouă platformă informatică de concurs, platformă ce va prelua în integralitate conturile și informațiile aferente acestora, din platforma informatică de concurs utilizată pentru desfășurarea proiectului-pilot.
Informațiile referitoare la concursurile naționale care se vor organiza în perioada următoare pot fi urmărite pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, www.anfp.gov.ro, precum și în noua platformă informatică de concurs, odată ce aceasta va fi disponibilă celor interesați.

Menționăm că, persoanele care au promovat etapa de recrutare a proiectului-pilot au dreptul de a participa la concursurile pe post pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării.

  ***

Începând cu anul 2023, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a introdus o nouă modalitate de recrutare în funcția publică pentru administrația publică centrală. Aceasta este inspirată după modelul aplicat în administrațiile publice de nivel european și adaptată nevoilor de dezvoltare ale funcției publice din România.

Noul model de recrutare în funcția publică are la bază principiile competiției, transparenței, competenței și egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale și a condus la un proces corect de recrutare, cu scopul de a profesionaliza funcția publică și, implicit, de a crește performanța serviciilor publice.

Această modalitate de ocupare a funcțiilor publice acoperă elementele unui sistem modern de recrutare - procese, instituții, oameni, instrumente, conținutul testelor - și se va desfășura prin concurs, organizat în două etape:  

  • etapa de recrutare la nivel național, care a constat în verificarea cunoştinţelor şi competenţelor generale necesare ocupării unei funcţii publice, realizată prin Concurs naţional, organizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
  • etapa de selecţie, care a constat în verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor specifice necesare ocupării unei funcţii publice vacante, realizată prin Concurs pe post, organizat de către instituțiile și autoritățile publice în structura cărora se regăsesc posturile vacante, respectiv de comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici.

Concursul a fost pilotat pentru următoarele categorii: 

- funcțiile publice de grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale;  
- funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici.

Lecțiile învățate în perioada derulării proiectului-pilot vor sprijini extinderea acestui model de recrutare la celelalte categorii de funcții publice de stat și teritoriale din administrația publică centrală.

Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală au previzionat un număr de 700 de funcții publice care ar putea fi ocupate prin derularea proiectului-pilot.

Broșură: Proiect - pilot al concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante

Informarea candidaţilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Metodologia centrului de evaluare pentru testarea avansată a candidaților la funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici

Raport final al etapei de recrutare a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante

 

 

  


   

  AVANTAJELE NOULUI MODEL DE RECRUTARE  

 

 

  ETAPELE PROIECTULUI-PILOT  

  

   VREI SĂ PRIMEȘTI INFORMAȚIILE PRIVIND NOUTĂȚILE PUBLICATE PRIVIND CONCURSUL NAȚIONAL PROIECT-PILOT?  

 

 

 

Dezvoltarea și pilotarea noului concept administrativ de concurs național se realizează prin proiectul „Transparență și competență în sectorul public”, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. 

Află mai multe despre activitățile proiectului

PARTENERI: