Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

CONCURS NAȚIONAL, PROIECT - PILOT

Începând cu anul acesta, Agenția Națională a Funcționarilor Publici introduce o nouă modalitate de recrutare în funcția publică pentru administrația publică centrală. Aceasta este inspirată după modelul aplicat în administrațiile publice de nivel european și adaptată nevoilor de dezvoltare ale funcției publice din România.

Noul model de recrutare în funcția publică are la bază principiile competiției, transparenței, competenței și egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale și va conduce la un proces corect de recrutare, cu scopul de a profesionaliza funcția publică și, implicit, de a crește performanța serviciilor publice.

Această modalitate de ocupare a funcțiilor publice acoperă elementele unui sistem modern de recrutare - procese, instituții, oameni, instrumente, conținutul testelor - și se va desfășura prin concurs, organizat în două etape:  

  • etapa de recrutare la nivel național, care constă în verificarea cunoştinţelor şi competenţelor generale necesare ocupării unei funcţii publice, realizată prin Concurs naţional, organizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
  • etapa de selecţie, care constă în verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor specifice necesare ocupării unei funcţii publice vacante, realizată prin Concurs pe post, organizat de către instituțiile și autoritățile publice în structura cărora se regăsesc posturile vacante, respectiv de comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici.

Concursul este pilotat pentru următoarele categorii: 

- funcțiile publice de grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale;  
- funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici.

Lecțiile învățate în perioada derulării proiectului-pilot vor sprijini extinderea acestui model de recrutare la celelalte categorii de funcții publice de stat și teritoriale din administrația publică centrală.

Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală au previzionat un număr de 700 de funcții publice care ar putea fi ocupate prin derularea proiectului-pilot.

Broșură: Proiect - pilot al concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante

Informarea candidaţilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Metodologia centrului de evaluare pentru testarea avansată a candidaților la funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici

Raport final al etapei de recrutare a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante

 

 

  


   

  AVANTAJELE NOULUI MODEL DE RECRUTARE  

 

  ETAPELE PROIECTULUI-PILOT  

   

  

   VREI SĂ PRIMEȘTI INFORMAȚIILE PRIVIND NOUTĂȚILE PUBLICATE PRIVIND CONCURSUL NAȚIONAL PROIECT-PILOT?  

 

 

 

Dezvoltarea și pilotarea noului concept administrativ de concurs național se realizează prin proiectul „Transparență și competență în sectorul public”, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. 

Află mai multe despre activitățile proiectului

PARTENERI: