Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informarea candidaţilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Informarea candidaţilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal, la probele de concurs, testarea preliminară şi testarea avansată, din etapa de recutare a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, în conformitate cu prevederile art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679 şi cu cele ale art. 5 alin.(2) din Procedura și condițiile tehnice pentru înregistrarea audio- video a probelor de concurs ale proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante, accesul la înregistrarea probelor de concurs și stocarea înregistrării, prevăzute în Anexă la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 351/2023 pentru aprobarea procedurii şi a condiţiilor tehnice pentru înregistrarea audio-video a probelor de concurs ale proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, accesul la înregistrarea probelor de concurs şi stocarea înregistrării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 332/20.04.2023.

ANFP respectă cerințele legale dând dovadă de responsabilitate în prelucrarea datelor personale și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să respecte principiile de protecție a datelor personale și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru vă proteja drepturile și libertățile fundamentale.

Conform legislației în vigoare, dumneavoastră aveți calitatea de „persoana vizata”, adică sunteți o persoana fizică identificată sau identificabilă ale cărei informații le prelucrăm.

Prelucrarea datelor dumneavoastră se face în baza unui temei legal și avem datoria de a va informa despre drepturile de care dispuneți:

- Dreptul de acces al persoanei vizate, articolul15 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- Dreptul la rectificare, articolul16 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), articolul17 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- Dreptullarestricționareaprelucrării, articolul 18din Regulamentul(UE) 2016/679;
- Dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulamentul (UE) 2016/679;
- Dreptul la opoziție, articolul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679;

Prelucrările înregistrărilor audio video nu fac parte dintr-un proces decizional individual automatizat și nu vor crea profiluri în mod automat, așa cum este specificat la articolul 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, pentru asigurarea transparenței, vă furnizăm următoarele informații obligatorii, impuse operatorului conform Regulamentului (UE) 2016/679:
 
1.IDENTITATEA ŞI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI:
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, tronsonul III, sectorul 3.

2.SCOPUL ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL:
Organizarea şi desfăşurarea etapei de recutare a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, conform anexei nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la probele de testare preliminară şi testare avansată:
- efectuarea apelului nominal al candidaților prezenți la centrele de  testare
/evaluare și confirmarea identității acestora, precum şi pentru prevenirea și depistarea tentativelor de fraudă, sau /şi, după caz, pentru verificarea suspiciunilor de fraudă;
- derularea probei de testare preliminare prin intermediul platformei informatice de concurs;
- derularea probei de testare avansată şi observarea directă a indicatorilor
comportamentali.

3.TIPUL DE DATE CARE VOR FI COLECTATE ŞI UTILIZATE:
Datele cu caracter personal care se regăsesc în documentele prevăzute la art. 28 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ce au constituit dosarul dvs. de concurs, în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs, precum şi datele personale furnizate în timpul procesului de înregistrare. Datele solicitate includ: nume, prenume și adresa de e-mail.
Pentru crearea profilului individual de concurs am avut nevoie de următoarele date: CNP- ul, serie și număr carte de identitate, numărul de telefon și adresa de domiciliu, informații privind cariera profesională, precum și documente care atestă studii și certificări.
Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, istoricul de navigare
Datele cu caracter personal solicitate şi prelucrate la derularea probelor de testare preliminară şi testare avansată în centrele de testare şi în centrele de evaluare sunt : datele din cartea de identitate, semnătură, imagine, voce.

Orice alte informații personale ce vor fi furnizate de către dumneavoastră la dosar și care nu sunt necesare pentru dosarul de concurs, vor fi șterse în momentul identificării.

4.DESTINATARII CATEGORIILOR DE DATE:
Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, secretarii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, reprezentanţii centrului de testare şi ai centrului de evaluare, precum şi persoanele desemnate ca fiind responsabile cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere audio-video care prelucrează date cu caracter personal pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în etapa de recrutare a proiectului-pilot.
În categoria destinatarilor se regăsesc și persoanele împuternicite care administrează și asigură mentenanța sistemului de supraveghere audio video. Rolul lor este de a asigura funcționarea corectă a sistemului și de a oferi suport tehnic de specialitate

5.TERMENUL MINIM DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Este de un an de la data afişării rezultatelor finale ale etapei de recrutare a proiectului- pilot de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

6.TERMENUL MAXIM DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL :
 
Este de un an şi trei luni de la data afişării rezultatelor finale ale etapei de recrutare şi etapei de selecţie ale proiectului-pilot.
În funcție de natura contestațiilor, acest termen se poate prelungi în funcție de legislația în vigoare privind soluționarea contestațiilor.

7.MODALITATEA DE CONTESTARE A EVENTUALELOR NEREGULI PRIVIND PRELUCRARILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL:

Se realizează prin adresarea unei plângeri la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

Adresa web unde se pot depune plângeri pentru prelucrări de date cu caracter personal neconforme cu legislația în vigoare https://www.dataprotection.ro/

Categorie: Anunțuri, vineri, 05 mai 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi