Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Datele de contact ale instituției

Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Facebook        YouTube

Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, România
Coordonate GPS: 44.419795, 26.112617

Compartimentul registratură și arhivă electronică

Telefon: 0374 112 741/ 0374 112 714

Fax:       0374 112 715

email: comunicare@anfp.gov.ro

Serviciul comunicare și relații internaționale 

Telefon: 0374 112 724

             0374 112 719


Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Ioan Vodopeanu, consilier, e-mail: comunicare@anfp.gov.ro

Comisia de disciplină pentru înalți funcționari publici, Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici și Comisia de recrutare pentru înalți funcționari publici sunt organisme constituite în baza unor prevederi legale exprese și își desfășoară activitatea specifică la sediul ANFP. Petiții, sesizări, cereri de informații de interes public privind activitatea oricăreia dintre cele trei comisii pot fi transmise prin poștă pe adresa Agenției sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro

Cabinet Președinte

Telefon: 0374 112 725/ 0374 112 726

Fax:      0374 112 709/ 0374 112 710

email: presedinte@anfp.gov.ro

Responsabil pentru protecția datelor

Telefon: 0374 112 832

email: dpo@anfp.gov.ro

Direcţia generală managementul funcţiei publice și reforma serviciului public

- Serviciul monitorizare, evidență IFP, manageri publici și sancțiuni

  • Direcția gestionarea procedurilor administrative

- Serviciul gestionare proceduri administrative 1

Telefon: 0374 112 762
              0374 112 856   0374 112 732
              0374 112 763   0374 112 757
              0374 112 772   0374 112 771
              0374 112 753   0374 112 754
              0374 112 773   0374 112 768

Serviciul gestionare proceduri administrative 2

Telefon: 0374 112 779   0374 112 785   0374 112 722
              0374 112 805   0374 112 855   0374 112 822
              0374 112 759   0374 112 731   0374 112 776
              0374 112 764   0374 112 718   0374 112 736

  • Direcția concurs național

- Serviciul organizare și desfășurare concurs național

Telefon: 0374 112 758

- Compartiment promovare și branding concurs național

Telefon: 0374 112 755

Direcţia programe cu finanţare externă și politici publice 

- Serviciul dezvoltare și implementare proiecte

Telefon: 0374 112 786    0374 112 851   0374 112 849   0374 112 748

- Serviciul raportare, management operațional și politici publice

Telefon: 0374 112 756    0374 112 838   0374 112 797   0374 112 793

 

Direcţia generală juridică

  • Direcția juridică, reglementare și avizare

- Compartiment avizare cadre competențe specifice

  • Direcția monitorizare și evaluarea implementării legislației

- Serviciul monitorizarea și evaluarea implementării legislației

- Serviciul HelpDesk și asistență de specialitate

Telefon: 0374 112 839   0374 112 837   0374 112 831   

- Compartiment etică în funcția publică

Telefon: 0374 112 834

 

Direcția tehnologia informației și transformare digitală

 Telefon: 0374 112 811

- Serviciul administrare SENEOSP, dezvoltarea aplicațiilor și analiza datelor

- Compartiment suport și administrare infrastructură

 

Direcția resurse și capacitate instituțională

Serviciul financiar contabilitate, achiziții publice și administrativ

  • Compartiment financiar-contabilitate

Telefon: 0374 112 704
Fax:       0374 112 706

  • Compartiment administrativ și patrimoniu

Telefon: 0374 112 708

  • Compartiment achiziții publice

Telefon/ Fax: 0374 112 734

- Serviciul dezvoltarea resurselor umane și registratură

Telefon: 0374 112 769

  • Compartiment resurse umane
  • Compartiment formare și dezvoltare
  • Compartiment registratură și arhivă electronică

 

Serviciul litigii și contencios

Telefon: 0374 112 848      

Serviciul corp control

Telefon: 0374 112 784   0374 112 797   0374 112 760

Compartiment audit public intern

Telefon: 0374 112 794

Serviciul coordonare, monitorizare și autorizare plăți PNRR

Telefon: 0374 112 894