Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

CUM SE POATE REALIZA TRANSFERUL?

CÂTE TIPURI DE TRANSFER SUNT?

- în interesul serviciului 
- la cererea funcţionarului public

PE CE FUNCŢII SE POATE FACE TRANSFERUL?

- pe o funcţie publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public
- într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior
· pentru funcţionarii publici de execuţie: funcţia publică cu grad profesional mai mic decât gradul profesional al funcţiei publice deţinute sau de clasă de nivel inferior
· pentru funcţionarii publici de conducere: funcţia publică de conducere situată ierarhic la un nivel inferior funcţiei publice deţinute, precum şi orice funcţie publică de execuţie

CARE SUNT CONDIŢIILE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU TRANSFER?

- funcţionarul public transferat trebuie să îndeplinească studiile, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice în care urmează să fie transferat
- conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se transferă funcţionarul public verifică condiţiile de realizare a transferului

INFORMAŢII PRIVIND TRANSFERUL ÎN INTERESUL SERVICIULUI:

- se face la solicitarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public
- cu acordul scris al funcţionarului public
- cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care este numit funcţionarul public
- în cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică de la care se transferă, funcţionarul public transferat are dreptul la:
· indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă
· la un concediu plătit de 5 zile lucrătoare
· plata acestor drepturi se suportă de autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului
· nu beneficiază de dreptul la indemnizaţie funcţionarii publici care au domiciliul în localitatea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică la care se transferă

INFORMAŢII PRIVIND TRANSFERUL LA CERERE:

- se face la solicitarea funcţionarului public
- cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public
- autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcţionarului public înştiinţează cu celeritate autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, despre aprobarea cererii de transfer
- în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, cu precizarea datei de la care operează transferul la cerere
- data de la care operează transferul la cerere nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.

Autorităţile sau instituţiile publice pot aproba proceduri interne de selecţie a funcţionarilor publici prin transfer, respectiv de verificare a condiţiilor de realizare a transferului.