Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Asistență de specialitate

     Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă, la cerere, asistenţă de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice referitor la aplicarea legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

Aviz privind funcţiile publice

Concursuri de recrutare şi promovare pentru ocuparea funcţiilor publice 

Mobilitate în funcţiile publice

Formulare pentru corespondență de specialitate

        Fișă de post standardizată 

***** 

Metodologie de analiză a posturilor pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici și pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant

***** 

  Program de asistență de specialitate pentru reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel local

***** 

  Precizări privind obținerea avizului de funcții publice pentru autoritățile și instituțiile publice centrale 

  Recomandările A.N.F.P. pentru organizarea și desfășurarea concursurilor

Clarificări privind stabilirea subiectelor pentru proba scrisă în cadrul concursurilor organizate de autoritățile și instituțiile publice în vederea ocupării funcțiilor publice

***** 

 Inventar al celor mai frecvente erori întâlnite la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale în procesul de monitorizare a aplicării prevederilor legale în domeniul funcţiei publice.

*****


Punct de vedere cu privire la menținerea în activitatea unui funcționar public ulterior îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

Punct de vedere referitor la testarea cunoștințelor candidaților la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcții publice vacante sau temporar vacante

Modul de constituire a comisiilor de disciplină și de desfășurare a procedurii de angajare a răspunderii administrativ - disciplinare

Recomandări referitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de către autoritățile și instituțiile publice

Punct de vedere cu privire la demonstrarea vechimii în specialitatea studiilor necesare ocupării unei funcţii publice, pentru perioada în care activitatea a fost desfăşurată într-un stat membru al Uniunii Europene, precum şi în alte state cu care România a încheiat convenţii de recunoaştere reciprocă a acestor drepturi