Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!
Acasa >
A+  A-
Anunțuri
Potrivit art. 23 alin.(1) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărei autorități și instituții publice se constituie un grup de lucru pentru a efectua analiza posturilor [...]
vineri, 03 februarie 2023
În conformitate cu Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 38921/05.04.2022, semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național pentru Planul [...]
marți, 31 ianuarie 2023
În atenția tuturor operatorilor economici Vă informăm faptul că, în data de 26 ianuarie 2023, a fost publicată în sistemul SEAP cu nr. ADV1341341, procedura de achiziție directă de servicii de consultanță achiziții, al cărei caiet de sarcini îl anexăm. Serviciile care fac obiectul [...]
vineri, 27 ianuarie 2023
În atenţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administrația publică centrală În data de 30 decembrie 2022 au intrat în vigoare dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 [...]
joi, 05 ianuarie 2023
În perioada februarie - mai 2023 se va desfăşura Programul de formare specializată pentru persoanele nou intrate în sistem, pentru 25 de funcționari publici de execuție încadrați în perioada 01.03.2022 - 31.01.2023 și fără experiență anterioară de lucru în administrația publică. [...]
vineri, 03 februarie 2023
În data de 10 februarie 2023, Agenţia Naţională a Funcționarilor Publici organizează un nou seminar regional „Managementul funcţiei publice” la Iași.  Seminarul va avea loc la sediul Instituției Prefectului - Județul Iași și se adresează funcționarilor publici care lucrează în [...]
marți, 31 ianuarie 2023
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a elaborat Metodologia de analiză a posturilor pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici și pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant. Etapele de parcurs pentru avizarea [...]
luni, 16 ianuarie 2023
În data de 30 decembrie 2022 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prin acest act normativ sunt aprobate normele privind: - conţinutul, competenţa şi procedura [...]
miercuri, 04 ianuarie 2023
A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Președintelui ANFP nr. 72 pentru aprobarea formatului standard al informațiilor referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public. Acest Ordin reglementează: - formatul standard al informațiilor referitoare la raportul de serviciu [...]
joi, 02 februarie 2023
În data de 26 ianuarie 2023 a fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul președintelui ANFP nr. 93/26.01.2023 pentru stabilirea termenului de comunicare a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective pentru anul 2022. Prin acest Ordin, 1 aprilie 2023 este termenul până la [...]
luni, 30 ianuarie 2023
În contextul completării cadrului legal specific consilierului de etică (prin H.G. nr. 931/2021 și OPANFP nr. 26/2022), în scopul realizării unei analize a modului de implementare a legislației specifice în domeniul eticii, identificării principalelor dificultăți întâmpinate în exercitarea [...]
luni, 16 ianuarie 2023
Vă informăm că în perioada 01.01.2023 – 25.02.2023 se derulează activitatea de raportare de către consilierii de etică a informațiilor din Anexa nr. 1 privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a [...]
miercuri, 28 decembrie 2022
Știri și comunicate
joi, 02 februarie 2023
Cursuri organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai prin proiectul „Transparență și competență în sectorul public”
marți, 22 noiembrie 2022
  • Raport cercetare
  • Analiza etica
  • Achizitii publice
  • Achizitii publice
  • Achizitii publice
  • Studiu cetateni
  • Raport cercetare