Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhivă anunţuri

Categorie:
Anunțuri

Concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul Help Desk și asistență de specialitate

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b), art. 483 alin.(2) și art. 484 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituţiei [...]

miercuri, 08 martie 2023

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituţiei din Bd. Mircea Vodă nr. 44, [...]

miercuri, 08 martie 2023

Analize privind funcțiile publice specifice de conducere de secretar general UAT și arhitect-șef

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a lansat, în perioada septembrie 2022- ianuarie 2023, două chestionare adresate administraţiei publice locale. Aceste chestionare stau la baza realizării unei evidenţe naţionale a funcției publice de conducere specifice de arhitect-șef (precum [...]

luni, 27 februarie 2023

Reamintire transmitere necesar funcții publice

În atenţia instituţiilor şi autorităţilor publice din administraţia publică centrală În vederea desfăşurării proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante, vă reamintim că aveți obligația de transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ulterior [...]

luni, 20 februarie 2023

Înscrieri la Programul de formare specializată destinat mentorilor

Institutul Naţional de Administraţie organizează, în perioada martie - mai 2023, Programul de formare specializată destinat mentorilor, pentru 50 de persoane din autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale (funcționari publici de conducere și de [...]

joi, 16 februarie 2023

Precizări privind publicarea anunțurilor de concurs pe site-ul ANFP

Pentru a veni în sprijinul autorităților și instituțiilor publice în ceea ce privește publicarea anunțurilor de concurs pe site-ul ANFP prin intermediul aplicației informatice, Agenția pune la dispoziția acestora următoarele materiale: Precizări referitoare la transmiterea anunțurilor de [...]

miercuri, 15 februarie 2023

Proiect de Ordin - aprobarea procedurii și a condițiilor tehnice - proiect–pilot

În data de 15 februarie 2023, a fost publicat pe site-ul ANFP, în transparenţă decizională, proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea procedurii și a condițiilor tehnice pentru înregistrarea audio-video a probelor de concurs ale [...]

miercuri, 15 februarie 2023

Informare privind avizarea cadrelor de competente specifice

Urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, termenul pentru parcurgerea etapelor procedurii de elaborare și avizare a cadrelor de competență [...]

luni, 13 februarie 2023

Anunț de consultare a pieței

Autoritatea Contractantă AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI, cu sediul în Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, Tronson III, Sector 3, cod poştal 030669, tel: 0374 112 714; fax 021 312 44 04. Contextul realizării consultării pieței  Agenția Națională a Funcționarilor [...]

miercuri, 08 februarie 2023

Informare comunicare date comisii paritare şi acorduri colective

Vă informăm că, până la data de 01.04.2023, se derulează activitatea de raportare de către persoanele responsabile pentru îndeplinirea activităţilor prevăzute de art. 1 și 2 din Anexa nr. 2 la OPANFP nr. 1109/2022 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de [...]

miercuri, 08 februarie 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

Legături

Anunturi curente