Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

CE ESTE REDISTRIBUIREA?

Redistribuirea funcţionarilor publici reprezintă o modalitate de ocupare a unei funcţii publice realizată din corpul de rezervă al funcţionarilor publici, la solicitarea conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice.
Redistribuirea se face pe o funcţie publică vacantă sau temporar vacantă, în baza informaţiilor/ propunerilor transmise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

ÎN CE CONDIŢII SE REALIZEAZĂ REDISTRIBUIREA?

- funcţia publică să fie:
   · de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public
   · funcţie publică de nivel inferior, cu acordul scris al funcţionarului public
- să fie îndeplinite condiţiile de studii, de vechime şi a condiţiilor specifice solicitate

CUM SE REALIZEAZĂ REDISTRIBUIREA?

- se poate organiza o testare profesională de către autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică vacantă sau temporar vacantă
- procedura de redistribuire, precum şi modalitatea de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
- redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la propunerea conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, pentru funcţionarul public declarat admis în urma desfăşurării testării profesionale
- redistribuirea într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici se face prin decizie a prim-ministrului, potrivit competenţei de numire, la propunerea conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice în cadrul cărora se află funcţia publică vacantă sau temporar vacantă