Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Consilier de etică

2023

Raport privind analiza informațiilor extrase din Chestionarul de evaluare a implementării legislației specifice în domeniul eticii

2022

Informare privind activitatea de raportare de către consilierii de etică

Vă informăm că în perioada 01.01.2023 – 25.02.2023 se derulează activitatea de raportare de către consilierii de etică a informațiilor din Anexa nr. 1 privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice, respectiv Anexa nr. 2 privind implementarea procedurilor administrativ – disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autoritățile și instituțiilor publice pentru anul 2022.
Anexele au fost puse la dispoziție în format online prin intermediul portalului de management al funcțiilor publice şi al funcționarilor publici, sub formă de link-uri, pe care responsabilii cu gestiunea portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici din compartimentul de resurse umane din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice le transmit consilierului de etică, pe adresa de e-mail a acestuia.
Înregistrarea consilierilor de etică pentru realizarea raportării în aplicația informatică administrată de ANFP se va face prin completarea informațiilor care sunt cuprinse în formatele online de raportare.
Recomandăm consilierilor de etică să urmeze îndrumările metodologice prezentate în formatele online de raportare puse la dispoziție de către Agenție și să tipărească formularele după completarea și transmiterea acestora.
Consilierul de etică din cadrul instituției prefectului din fiecare județ și din municipiul București completează și transmite informațiile cuprinse în formatul de raportare prevăzut în Anexa nr. 2 la Metodologia aprobată prin OPANFP nr. 26/2022, pentru funcționarii publici din aparatul propriu al instituției prefectului și pentru secretarii generali ai comunelor, orașelor și municipiilor din județul respectiv și în mod corespunzător pentru cei ai sectoarelor municipiului București.
Consilierul de etică din cadrul ANFP completează și transmite informațiile cuprinse în formatul de raportare prevăzut în Anexa nr. 2 la Metodologia aprobată prin OPANFP nr. 26/2022, pentru funcționarii publici din cadrul Agenției, pentru înalții funcționari publici și pentru secretarii generali ai județelor și secretarul general al municipiului București.

Sondaj adresat consilierilor de etică

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a lansat un sondaj la care invită consilierii de etică din cadrul autorităților și instituțiilor publice să participe prin completarea și transmiterea Chestionarului de evaluare a implementării legislației specifice în domeniul eticii (pentru consilierii de etică), disponibil până la data de 31.10.2022. 
Acesta a fost diseminat în format online sub formă de link prin portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici și va fi transmis pe adresa de e-mail de către responsabilul cu gestiunea portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici din compartimentul de resurse umane din cadrul autorității sau instituției publice în care vă desfășurați activitatea.

 
 

respectreciproc.ro

Broșură "Principii de conduită profesională"