Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Anunţuri

Categorie:
Anunțuri

Întâlniri de lucru pentru analiza posturilor - funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant

Potrivit art. 23 alin.(1) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărei autorități și instituții publice se constituie un grup de lucru pentru a efectua analiza posturilor [...]

vineri, 03 februarie 2023

Demarare Program de formare specializată pentru persoanele nou intrate în sistem

În perioada februarie - mai 2023 se va desfăşura Programul de formare specializată pentru persoanele nou intrate în sistem, pentru 25 de funcționari publici de execuție încadrați în perioada 01.03.2022 - 31.01.2023 și fără experiență anterioară de lucru în administrația publică. [...]

vineri, 03 februarie 2023

Ordinul Președintelui ANFP pentru aprobarea formatului standard al informațiilor referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Președintelui ANFP nr. 72 pentru aprobarea formatului standard al informațiilor referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public. Acest Ordin reglementează: - formatul standard al informațiilor referitoare la raportul de serviciu [...]

joi, 02 februarie 2023

Servicii de formare și conexe în vederea dezvoltării competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării competențelor de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere

În conformitate cu Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 38921/05.04.2022, semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național pentru Planul [...]

marți, 31 ianuarie 2023

Seminar regional „Managementul funcţiei publice” la Iași

În data de 10 februarie 2023, Agenţia Naţională a Funcționarilor Publici organizează un nou seminar regional „Managementul funcţiei publice” la Iași.  Seminarul va avea loc la sediul Instituției Prefectului - Județul Iași și se adresează funcționarilor publici care lucrează în [...]

marți, 31 ianuarie 2023

Termenul de comunicare a datelor – comisii paritare şi acorduri colective

În data de 26 ianuarie 2023 a fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul președintelui ANFP nr. 93/26.01.2023 pentru stabilirea termenului de comunicare a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective pentru anul 2022. Prin acest Ordin, 1 aprilie 2023 este termenul până la [...]

luni, 30 ianuarie 2023

Informare achiziţie directă servicii de consultanță în vederea realizării caietului de sarcini pentru dezvoltarea și implementarea platformei interactive și colaborative pentru managementul standardizat al resurselor umane în administrația publică centrală (SIMRU)

În atenția tuturor operatorilor economici Vă informăm faptul că, în data de 26 ianuarie 2023, a fost publicată în sistemul SEAP cu nr. ADV1341341, procedura de achiziție directă de servicii de consultanță achiziții, al cărei caiet de sarcini îl anexăm. Serviciile care fac obiectul [...]

vineri, 27 ianuarie 2023

Metodologia de analiză a posturilor pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici și pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a elaborat Metodologia de analiză a posturilor pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici și pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant. Etapele de parcurs pentru avizarea [...]

luni, 16 ianuarie 2023

Raport de evaluare a implementării legislației specifice în domeniul eticii

În contextul completării cadrului legal specific consilierului de etică (prin H.G. nr. 931/2021 și OPANFP nr. 26/2022), în scopul realizării unei analize a modului de implementare a legislației specifice în domeniul eticii, identificării principalelor dificultăți întâmpinate în exercitarea [...]

luni, 16 ianuarie 2023

Informare privind aplicarea dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022

În atenţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administrația publică centrală În data de 30 decembrie 2022 au intrat în vigoare dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 [...]

joi, 05 ianuarie 2023

1 2 

Legături

Anunturi arhiva