Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiecte de acte normative

Coordonate de contact ale persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civilă:

Liliana Mogoș, consilier , e-mail: liliana.mogos@anfp.gov.ro

01.02.2024 Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea art. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1109/2022 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective.

Astăzi, 01.02.2024, Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea art. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1109/2022 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective. 

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea art. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1109/2022 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective se propune modificarea termenului prevăzut la art. 1, lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1109/2022 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective, cu modificările ulterioare, respectiv data de 1 februarie a fiecărui an, până la care autoritățile şi instituţiile publice au obligația să transmită Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici informațiile prevăzute în formatul standard de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective, respectiv reglementarea unui nou termen, 15 martie a fiecărui an.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

Proiect de OPANFP;
Referat de aprobare.

Proiectul de act normativ se va supune adoptării în condițiile prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia poate fi consultată atât pe pagina de internet a ANFP, la secțiunea Transparență decizională, subsecțiunea Proiecte de acte normative, cât și la sediul instituției din Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București – punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, la solicitare, pe bază de cerere depusă la Registratura Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:
-prin formularul online disponibil AICI;
-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro, liliana.mogos@anfp.gov.ro; andreea.iancu@anfp.gov.ro;
-prin poştă, pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669; 
-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa comunicare@anfp.gov.ro, între orele: 08:00 – 16:30 (luni-joi), 08:00 – 14:00 (vineri). 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea art. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1109/2022 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul acestei secţiuni. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.
 
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0374112847 și 0374112836, e-mail: liliana.mogos@anfp.gov.ro; andreea.iancu@anfp.gov.ro, persoane de contact: Liliana Mogos și Andreea Iancu.

25.01.2024 Proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea procedurii și a condițiilor tehnice pentru înregistrarea probelor de concurs, accesul la înregistrarea probelor de concurs și stocarea înregistrării

Astăzi, 25.01.2024, Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea procedurii și a condițiilor tehnice pentru înregistrarea probelor de concurs, accesul la înregistrarea probelor de concurs și stocarea înregistrării pe site-ul Agenției Naţionale a Funcționarilor Publici.

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea procedurii și a condițiilor tehnice pentru înregistrarea probelor de concurs, accesul la înregistrarea probelor de concurs și stocarea înregistrării se aprobă procedura precum și condițiile tehnice pentru înregistrarea probelor de concurs, accesul la înregistrarea probelor de concurs și stocarea înregistrării.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• Proiect de OPANFP
 Referat de aprobare

Proiectul de act normativ se va supune adoptării în condițiile prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia poate fi consultată atât pe pagina de internet a ANFP, la secțiunea Transparență decizională, subsecțiunea Proiecte de acte normative, cât și la sediul instituției din Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București – punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, la solicitare, pe bază de cerere depusă la Registratura Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:
-   prin formularul online disponibil AICI;
ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro, liliana.mogos@anfp.gov.ro; ana.ene@anfp.gov.ro;
prin poştă, pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669;
la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa comunicare@anfp.gov.ro, între orele: 08:00 – 16:30 (luni-joi), 08:00 – 14:00 (vineri).

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea procedurii și a condițiilor tehnice pentru înregistrarea probelor de concurs, accesul la înregistrarea probelor de concurs și stocarea înregistrării”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul acestei secţiuni. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0374112847 și 0374112859, e-mail: andreea.iancu@anfp.gov.ro; liliana.mogos@anfp.gov.ro, persoane de contact: Andreea Iancu și Liliana Mogoș.

 

25.01.2024 Proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor de publicare a anunțului privind organizarea etapei de selecție a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Astăzi, 25.01.2024, Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor de publicare a anunțului privind organizarea etapei de selecţie a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante pe site-ul Agenției Naţionale a Funcționarilor Publici.

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor de publicare a anunțului privind organizarea etapei de selecţie a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante pe site-ul Agenției Naţionale a Funcționarilor Publici se aprobă instrucțiunile de publicare a anunțului privind organizarea etapei de selecție a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• Proiect de OPANFP
• Anexa
• Referat de aprobare


Proiectul de act normativ se va supune adoptării în condițiile prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia poate fi consultată atât pe pagina de internet a ANFP, la secțiunea Transparență decizională, subsecțiunea Proiecte de acte normative, cât și la sediul instituției din Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București – punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, la solicitare, pe bază de cerere depusă la Registratura Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:
-   prin formularul online disponibil AICI;
ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro, liliana.mogos@anfp.gov.ro; ana.ene@anfp.gov.ro;
prin poştă, pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669;
la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa comunicare@anfp.gov.ro, între orele: 08:00 – 16:30 (luni-joi), 08:00 – 14:00 (vineri).

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor de publicare a anunțului privind organizarea etapei de selecţie a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante pe site-ul Agenției Naţionale a Funcționarilor Publici”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul acestei secţiuni. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0374112847 și 0374112859, e-mail: ana.ene@anfp.gov.ro; liliana.mogos@anfp.gov.ro, persoane de contact: Ana-Maria Ene și Liliana Mogoș.

25.01.2024 Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Metodologiei - cadru de analiză a posturilor

Astăzi, 25.01.2024, Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Metodologiei-cadru de analiză a posturilor. 

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Metodologiei - cadru de analiză a posturilor, se stabilește procedura de elaborare și avizare a cadrelor de competențe specifice pentru autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora se regăsesc funcțiile publice prevăzute de art. 385 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• Proiect de OPANFP
 Referat de aprobare


Proiectul de act normativ se va supune adoptării în condițiile prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia poate fi consultată atât pe pagina de internet a ANFP, la secțiunea Transparență decizională, subsecțiunea Proiecte de acte normative, cât și la sediul instituției din Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București – punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, la solicitare, pe bază de cerere depusă la Registratura Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:
-prin formularul online disponibil AICI;
-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro, liliana.mogos@anfp.gov.ro; ana.ene@anfp.gov.ro;
-prin poştă, pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669; 
-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa comunicare@anfp.gov.ro, între orele: 08:00 – 16:30 (luni-joi), 08:00 – 14:00 (vineri). 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Metodologiei - cadru de analiză a posturilor”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul acestei secţiuni. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.
 
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0374112847 și 0374112859, e-mail: liliana.mogos@anfp.gov.ro; ana.ene@anfp.gov.ro, persoane de contact: Liliana Mogos și Ana-Maria Ene.

25.01.2024 Proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea instrucțiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecție a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante, precum și la concursul de promovare

Astăzi, 25.01.2024, Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecție a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante, precum și la concursul de promovare. 

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecție a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante, precum și la concursul de promovare se aprobă instrucțiunile privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecție a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante, precum și la concursul de promovare.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• Proiect de OPANFP
• Anexa
 Referat de aprobare

Proiectul de act normativ se va supune adoptării în condițiile prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia poate fi consultată atât pe pagina de internet a ANFP, la secțiunea Transparență decizională, subsecțiunea Proiecte de acte normative, cât și la sediul instituției din Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București – punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, la solicitare, pe bază de cerere depusă la Registratura Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:
- prin formularul online disponibil AICI;
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro, liliana.mogos@anfp.gov.ro; ana.ene@anfp.gov.ro;
-prin poştă, pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669; 
-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa comunicare@anfp.gov.ro, între orele: 08:00 – 16:30 (luni-joi), 08:00 – 14:00 (vineri). 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecție a concursului pe post pentru ocuparea unor funcții publice vacante, precum și la concursul de promovare”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul acestei secţiuni. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.
 
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0374112847 și 0374112859, e-mail: ana.ene@anfp.gov.ro; liliana.mogos@anfp.gov.ro, persoane de contact: Ana-Maria Ene și Liliana Mogoș.

25.01.2024 Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea instrucțiunilor privind comunicarea înștiințării de către autoritățile și instituțiile publice, precum și publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  

Astăzi, 25.01.2024, Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor privind comunicarea înștiințării de către autoritățile și instituțiile publice, precum și publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Paragraf descriptiv: Prin proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor privind comunicarea înștiințării de către autoritățile și instituțiile publice, precum și publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se aprobă instrucțiunile privind comunicarea înștiințării de către autoritățile și instituțiile publice, precum și publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• Proiect de OPANFP
• Anexa
• Referat de aprobare

Proiectul de act normativ se va supune adoptării în condițiile prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia poate fi consultată atât pe pagina de internet a ANFP, la secțiunea Transparență decizională, subsecțiunea Proiecte de acte normative, cât și la sediul instituției din Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București – punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, la solicitare, pe bază de cerere depusă la Registratura Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:
-   prin formularul online disponibil AICI;
-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro, liliana.mogos@anfp.gov.ro; ana.ene@anfp.gov.ro;
-prin poştă, pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669; 
-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa comunicare@anfp.gov.ro, între orele: 08:00 – 16:30 (luni-joi), 08:00 – 14:00 (vineri). 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor privind comunicarea înștiințării de către autoritățile și instituțiile publice, precum și publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul acestei secţiuni. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.
 
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0374112847 și 0374112859, e-mail: ana.ene@anfp.gov.ro; liliana.mogos@anfp.gov.ro, persoane de contact: Ana-Maria Ene și Liliana Mogoș.

25.01.2024 Proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea informațiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere, precum și modalitatea de transmitere a acestora

 Astăzi, 25.01.2024, Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea informațiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere, precum şi modalitatea de transmitere a acestora. 

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea informațiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere, precum şi modalitatea de transmitere a acestora se aprobă informațiile necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici, pe baza datelor transmise de către autoritățile și instituțiile publice privind necesarul de resurse umane din funcții publice, precum și informațiile necesare elaborării planului de promovare în funcții publice de conducere pe baza necesarului pentru ocupare prin promovare a unor funcții publice de conducere la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Informațiile necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere se transmit Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• Proiect de OPANFP
• Referat de aprobare


Proiectul de act normativ se va supune adoptării în condițiile prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia poate fi consultată atât pe pagina de internet a ANFP, la secțiunea Transparență decizională, subsecțiunea Proiecte de acte normative, cât și la sediul instituției din Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București – punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, la solicitare, pe bază de cerere depusă la Registratura Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:
-prin formularul online disponibil AICI;
-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro, liliana.mogos@anfp.gov.ro; ana.ene@anfp.gov.ro;
-prin poştă, pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669; 
-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa comunicare@anfp.gov.ro, între orele: 08:00 – 16:30 (luni-joi), 08:00 – 14:00 (vineri). 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea informațiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcționarilor publici și a planului de promovare în funcții publice de conducere, precum şi modalitatea de transmitere a acestora”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul acestei secţiuni. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.
 
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0374112847 și 0374112859, e-mail: andreea.iancu@anfp.gov.ro; liliana.mogos@anfp.gov.ro, persoane de contact: Andreea Iancu și Liliana Mogoș.

10.01.2024 - proiect de act normativ privind aprobarea planului de recrutare a funcţionarilor publici pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent, vacante, precum şi a funcţiilor publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale, în condițiile legii.

Astăzi, 10.01.2024, Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea planului de recrutare a funcţionarilor publici pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent, vacante, precum şi a funcţiilor publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale, în condițiile legii. 

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea planului de recrutare a funcţionarilor publici pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent, vacante, precum şi a funcţiilor publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale, în condițiile legii, se stabilește structura planului de recrutare al funcționarilor publici pe baza centralizatorului privind necesarul de resurse umane pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent, vacante, precum şi a funcţiilor publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• Proiect de OPANFP
• Anexa

Proiectul de act normativ se va supune adoptării în condițiile prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia poate fi consultată atât pe pagina de internet a ANFP, la secțiunea Transparență decizională, subsecțiunea Proiecte de acte normative, cât și la sediul instituției din Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București – punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, la solicitare, pe bază de cerere depusă la Registratura Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:
-prin formularul online disponibil AICI;
-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@anfp.gov.ro, liliana.mogos@anfp.gov.ro; andreea.iancu@anfp.gov.ro;
-prin poştă, pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669; 
-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa comunicare@anfp.gov.ro, între orele: 08:00 – 16:30 (luni-joi), 08:00 – 14:00 (vineri). 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea planului de recrutare a funcţionarilor publici pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent, vacante, precum şi a funcţiilor publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale, în condițiile legii”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul acestei secţiuni. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.
 
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0374112847 și 0374112836,
e-mail: liliana.mogos@anfp.gov.ro; andreea.iancu@anfp.gov.ro, persoane de contact: Liliana Mogos și Andreea Iancu. 

 

 

Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

Arhivă Proiecte de acte normative