Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Format standard privind formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici

Ordonatorii principali de credite din administrația publică centrală și locală completează și transmit Agenției datele cuprinse în formatul standard prevăzut în anexa nr. 1 la OPANFP nr. 233/2022, cu respectarea prevederilor art. 4 al anexei nr. 2 din același act normativ.

Ordonatorii principali de credite din administrația publică transmit Agenției datele cuprinse în formatul standard prevăzut în anexa nr. 1 la OPANFP nr. 233/2022, în aplicația informatică administrată de Agenție, în format electronic, online, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de realizare a evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici prevăzută la art.14 alin. (1) din anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici se întocmește în formatul standard prevăzut în anexa nr. 1, care este pus la dispoziția autorităților și instituțiilor publice, în format online, prin intermediul portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, sub formă de link, cu respectarea instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la OPANFP nr. 233/2022. 

Tabelul III. DOMENIILE PRIORITARE DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI TEMATICILE SPECIFICE PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI din anexa nr. 1 la OPANFP nr. 233/2022 se completează cu domeniile prioritare de formare și perfecționare profesională și tematicile specifice programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici prevăzute în anexa la OPANFP nr. 234/2022, având în vedere necesarul de formare profesională a funcționarilor publici identificat în cadrul procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

Pentru comunicarea datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, ordonatorii principali de credite vor primi prin portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici un link de conectare la aplicația informatică de colectare a datelor administrată de Agenție.
Responsabilii cu gestiunea portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice transmit funcționarilor publici desemnați în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr.1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici link-ul de conectare la aplicația informatică de colectare a datelor administrată de Agenție.


Categorie: Anunțuri, marți, 02 aprilie 2024


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi