Informări utile

Prezentare platformă consilier de etică  

 Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1442/ 11.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Informare consilieri de etică
Aducem la cunoștința consilierilor de etică din cadrul autorităților și instituțiilor publice că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a creat adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro.
Adresa de e-mail este destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Probleme intâlnite de consilierii de etică în momentul transmiterii Anexelor

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului II 2018 și a Anexei nr. 2 aferente semestrului I 2018

Vă informăm că în perioada 01.07.2018 - 14.08.2018 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul II 2018 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul I 2018.

Anexele se găsesc în secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii de etică ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului I 2018

 

Vă informăm că până la data de 20.04.2018 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I 2018.

 

Anexele se găsesc în secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

 

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiuneaInformări utile” – „Recomandări completare Anexa  nr. 1” şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

Recomandări completare Anexa nr. 1

Arhiva anunturi