Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informări utile

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului III și IV 2019 și a Anexei nr. 2 aferente semestrului II 2019

Vă informăm că în perioada 01.01.2020 – 14.02.2020 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrele III și IV 2019 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul II 2019.
Anexele se găsesc începând cu 01.01.2020 până la 14.02.2020 în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică. Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiunea „Informări utile” şi în „Manualul de utilizare” din contul consilierilor de etică şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

Anunț privind termenul de transmitere a Anexei nr. 1, pentru trimestrele III şi IV 2019, privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici 

Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naționale a Funcţionarilor Publici, prevăzute de art. 401 alin. (4) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale consilierului de etică, prevăzute de art. 454 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, datele şi informaţiile cuprinse în Anexa nr. 1 aferentă trimestrelor III şi IV 2019, privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, vor fi completate şi transmise centralizat în cadrul campaniei de raportare care se va desfăşura în perioada 1 ianuarie 2020 – 14 februarie 2020.

 

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului II 2019 și a Anexei nr. 2 aferente semestrului I 2019

Vă informăm că în perioada 01.07.2019 – 14.08.2019 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul II 2019 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul I 2019.

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

 

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiunea „Informări utile” şi în „Manualul de utilizare” din contul consilierilor de etică şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

 
 

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1442/ 11.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice

  

Arhiva anunturi