Informări utile

Prezentare platformă consilier de etică  

Ordinul pentru aprobarea procedurii privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

Informare consilieri de etică
Aducem la cunoștința consilierilor de etică din cadrul autorităților și instituțiilor publice că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a creat adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro.
Adresa de e-mail este destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Probleme intâlnite de consilierii de etică în momentul transmiterii Anexelor

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei nr. 1 aferentă trimestrului I - 2016

Vă informăm că începând cu data de 11.03.2016 Agenția a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I- 2016. 

Anexa nr. 1 se găsește în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.   

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexei nr. 1 să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexelor nr.1 şi 2 aferente trimestrului II  şi semestrului I- 2016

Vă informăm că, începând cu data de 10.06.2016, Agenția a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul II- 2016 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul I 2016.

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare.

Anunţ privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei nr. 1, aferente trimestrului III 2016

Vă informăm că, începând cu data de 12.09.2016, Agenţia a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, pentru trimestrul III - 2016.

Anexele se găsesc în Secţiunea "Panoul respondentului", în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii ca, în situaţia în care întâmpină probleme în completarea Anexelor, să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenţia, precum şi pentru consilierea şi soluţionarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare şi transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare.

 

Anunţ privind deschiderea campaniei de raportare a Anexelor nr. 1 și 2, aferente trimestrului IV și semestrului II - 2016

Vă informăm că, începând cu data de 12.12.2016, Agenția a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul IV- 2016 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul II 2016. 

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.    

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

Anunţ privind deschiderea campaniei de raportare a Anexelor nr. 1 și 2, aferente trimestrului II și semestrului I - 2017

Vă informăm că începând cu data de 09.06.2017 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul II- 2017 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul I 2017.     

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.           

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Totodată, aducem la cunoștința consilierilor de etică din cadrul autorităților și instituțiilor publice că noul număr de telefon destinat facilitării colaborării cu Agenția este 0374.112.815.

 

 

 

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei nr. 1 aferente trimestrului III 2017

 

Vă informăm că începând cu data de 13.09.2017 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul III 2017.            

 

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică. 

 

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

 

 

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a  Anexei  nr. 1 şi Anexei nr. 2 aferente trimestrului IV 2017, respectiv semestrul II 2017

 

Vă informăm că începând cu data de 12.12.2017 până la data de 22.01.2018 (inclusiv) se derulează activitatea de raportare a Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul IV 2017 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul II 2017.

 

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

 

Sfătuim consilierii de etică ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

 

 

 

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului I 2018

 

Vă informăm că până la data de 20.04.2018 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I 2018.

 

Anexele se găsesc în secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

 

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiuneaInformări utile” – „Recomandări completare Anexa  nr. 1” şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

Recomandări completare Anexa nr. 1