Informări utile

Prezentare platformă consilier de etică  

Ordinul pentru aprobarea procedurii privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

Informare consilieri de etică
Aducem la cunoștința consilierilor de etică din cadrul autorităților și instituțiilor publice că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a creat adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro.
Adresa de e-mail este destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Probleme intâlnite de consilierii de etică în momentul transmiterii Anexelor

 

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului I 2018

 

Vă informăm că până la data de 20.04.2018 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I 2018.

 

Anexele se găsesc în secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

 

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiuneaInformări utile” – „Recomandări completare Anexa  nr. 1” şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

Recomandări completare Anexa nr. 1

Arhiva anunturi