Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informări utile

2022

Informare consilier de etică cu privire la  formatele online de raportare

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38  din data de 13.01.2022 a Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 26/11.01.2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice, aducem la cunoștința consilierilor de etică că au fost transmise prin intermediul portalului de management al funcțiilor publice şi al funcționarilor publici, sub formă de link-uri, formatele online de raportare a informațiilor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la acest act normativ.
Activitatea de raportare către Agenție a datelor și informațiilor cuprinse în anexele nr. 1și 2 la OPANFP nr. 26/2022 pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului2021 se desfășoară până la data de 25.02.2022.
Consilierul de etică din cadrul instituției prefectului din fiecare județ și din municipiul București completează și transmite informațiile cuprinse în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin OPANFP nr. 26/2022, pentru funcționarii publici din aparatul propriu al instituției prefectului și pentru secretarii generali ai comunelor, orașelor și municipiilor din județul respectiv și în mod corespunzător pentru cei ai sectoarelor municipiului București.
Consilierul de etică din cadrul ANFP completează și transmite informațiile cuprinse în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin OPANFP nr. 26/2022, pentru funcționarii publici din cadrul Agenției, pentru înalții funcționari publici și pentru secretarii generali ai județelor și secretarul general al municipiului București.
În acest context, platforma de colectare a datelor și informațiilor utilizată până la intrarea în vigoare a OPANFP nr. 26/2022 nu mai este funcțională, astfel că înregistrarea consilierilor de etică pentru realizarea raportării în noua aplicație informatică se va face prin completarea informațiilor care sunt cuprinse în formatele online de raportare.
Recomandăm consilierilor de etică să urmeze îndrumările metodologice prezentate în formatele online de raportare puse la dispoziție de către Agenție.

 

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a anului 2020

Vă informăm că în perioada 01.01.2021 – 25.02.2021 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a anului 2020, raportat la prevederile art. 401 alin. (4) lit. i) și ale art. 454 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Prin urmare, datele şi informaţiile cuprinse în cele două anexe vor fi completate şi transmise centralizat pentru tot anul 2020.
Anexele se găsesc începând cu 01.01.2021 până la 25.02.2021 în secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică. Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Colaborări instituționale”, subsecţiunea „Consilier de etică/Informări utile” şi în „Manualul de utilizare” din contul consilierilor de etică şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail: raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de raportare.

 

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului III și IV 2019 și a Anexei nr. 2 aferente semestrului II 2019

Vă informăm că în perioada 01.01.2020 – 14.02.2020 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrele III și IV 2019 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul II 2019.
Anexele se găsesc începând cu 01.01.2020 până la 14.02.2020 în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică. Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiunea „Informări utile” şi în „Manualul de utilizare” din contul consilierilor de etică şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

Anunț privind termenul de transmitere a Anexei nr. 1, pentru trimestrele III şi IV 2019, privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici 

Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naționale a Funcţionarilor Publici, prevăzute de art. 401 alin. (4) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale consilierului de etică, prevăzute de art. 454 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, datele şi informaţiile cuprinse în Anexa nr. 1 aferentă trimestrelor III şi IV 2019, privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, vor fi completate şi transmise centralizat în cadrul campaniei de raportare care se va desfăşura în perioada 1 ianuarie 2020 – 14 februarie 2020.

 

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului II 2019 și a Anexei nr. 2 aferente semestrului I 2019

Vă informăm că în perioada 01.07.2019 – 14.08.2019 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul II 2019 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul I 2019.

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

 

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiunea „Informări utile” şi în „Manualul de utilizare” din contul consilierilor de etică şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

 

H.G. nr. 931/17.09.2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici

 

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 26/ 11.01.2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice 

    

 
 

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1442/ 11.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 581/14.07.2021 pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare şi a instrucţiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publici.

 Arhiva anunturi