Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!
Acasa >
A+  A-
Anunțuri
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere şi de execuţie, după cum urmează: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Serviciul petiții și helpdesk, Direcția evaluarea implementării legislației, Direcţia [...]
miercuri, 21 aprilie 2021
Poate printre cele mai sensibile competențe pe care un director trebuie să le aibă și să le pună în aplicare în interesul întregii echipe, din cele 11 ale cadrului de competențe, se numără: asumarea răspunderii, medierea conflictelor apărute în cadrul echipei, dar și cele [...]
miercuri, 21 aprilie 2021
În data de 14 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 386, a fost publicat Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 279. Ordinul [...]
luni, 19 aprilie 2021
Pentru a face performanță un funcționar public de execuție trebuie să întrunească 7 competențe din cele 3 categorii de bază. Și toate acestea trebuie să fie stăpânite la un nivel cel puțin mediu și cât mai uniform. Cele 7 competențe nu trebuie urmărite de către managerul direct doar din [...]
luni, 19 aprilie 2021
Lipsa de claritate și transparență, politizarea și clientelismul, lipsa de viziune, de planificare strategică a resurselor umane, alături de practici fragmentare de management și inconsecvențe în utilizarea eficientă a personalului, toate acestea au îngreunat de-a lungul timpului misiunea [...]
vineri, 16 aprilie 2021
Un nou apel de selecție pentru efectuarea stagiilor de practică este lansat în cadrul proiectului Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!, ID POCU/626/6/13/130823 pentru studenţii de la facultăţile cu specializarea economic şi administraţie publică. Proiectul își propune [...]
joi, 15 aprilie 2021
Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) anunţă deschiderea apelului pentru depunerea candidaturilor în vederea ocupării de posturi de administratori în domeniul reformelor structurale, precum și administratori în domeniul acquis-ului Schengen. Experții recrutați (gradul AD [...]
miercuri, 14 aprilie 2021
Un altfel de funcționar public: performant, competent, cu respect pentru cetățeni și instituție. O amplă reformă a resurselor umane din administrația publică, o reformă structurală, care să acopere toate nevoile și etapele necesare modernizării administrației din România a fost demarată [...]
miercuri, 14 aprilie 2021
În cadrul proiectului „Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, cod proiect 3.1.107, cod SMIS 2014+ 128212, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională [...]
marți, 13 aprilie 2021
Agenția Natională a Funcţionarilor Publici organizează întâlniri de lucru online, prin intermediul platformei Webex, pentru acordarea asistenţei de specialitate funcţionarilor publici cu atribuţii în gestionarea resurselor umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Scopul [...]
miercuri, 07 aprilie 2021
vineri, 02 aprilie 2021
Pentru a facilita transmiterea datelor aferente planurilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici de către autorităţile şi instituţiile publice, ANFP a transpus într-un formular on-line, formatul standard stabilit prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 13601/2008 pentru [...]
vineri, 02 aprilie 2021
În cadrul proiectului cod 3.1.107, SMIS 2014+ 128212, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 implementat în prezent de ANFP, a fost elaborat "Îndrumarul metodologic cu tematica prelucrării datelor cu caracter [...]
luni, 22 martie 2021
Începând cu data de 1 martie 2021, înștiințările privind concursurile înaintate Agenției de către autoritățile și instituțiile publice vor cuprinde bibliografia şi tematica aferente concursului. În acest sens, ANFP pune la dispoziţia compartimentelor de resurse umane din cadrul [...]
luni, 01 martie 2021
În cadrul proiectului “Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, cod MySMIS2014+119957, SIPOCA 136, pentru componenta de mecanisme moderne de management al resurselor umane care să contribuie la reforma administrației publice, respectiv [...]
marți, 26 ianuarie 2021