Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!
Acasa >
A+  A-
Anunțuri
Comisia Europeană caută asistenți în domeniile securității și siguranței (AST 3), respectiv: Domeniul 1 – Securitate operațională Atribuțiile principale vizează: - oferirea asistenței pentru toate aspectele de securitate legate de protecția persoanelor, a clădirilor și a altor [...]
luni, 28 noiembrie 2022
În perioada 1 – 4 noiembrie 2022, ANFP a organizat o serie de întâlniri cu operatori de drept public și privat interesați în a acorda suport tehnic Agenţiei pentru pregătirea achiziţiei în vederea dezvoltării şi implementării concursului național. Pentru asigurarea tratamentului egal, [...]
luni, 07 noiembrie 2022
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici susţine accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la concursurile organizate pentru ocuparea unor funcţii publice.  În acest sens, Agenţia pune la dispoziția instituţiilor şi autorităţilor publice, gratuit, instrumente prin intermediul [...]
miercuri, 14 septembrie 2022
În vederea  asigurării tratamentului egal, transparenței și liberului acces la informație, concurenței loiale, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) inițiază o procedură de consultare a pieței, pentru pregătirea achiziției de servicii de formare și conexe în vederea dezvoltării [...]
joi, 24 noiembrie 2022
Microsoft organizează cursuri şi ateliere gratuite care oferă participanţilor oportunitatea de a dobândi abilităţi tehnice, adaptate procesului de digitalizare a organizaţiilor. Încurajăm funcţionarii publici din instituţiile şi autorităţile publice care doresc să acumuleze cunoştinţe [...]
vineri, 28 octombrie 2022
Am încheiat contractul de prestări servicii de consultanță și dezvoltare a software-ului personalizat pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului pentru pilotarea concursului de ocupare a unor funcţii publice. Prin utilizarea acestor instrumente IT, procesele de recrutare şi de [...]
marți, 15 noiembrie 2022
În vederea asigurării tratamentului egal, transparenței și liberului acces la informație, concurenței loiale, AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI (ANFP) inițiază o procedură de consultare a pieței, pentru pregătirea achiziției din punct de vedere tehnic pentru dezvoltarea şi [...]
joi, 27 octombrie 2022
Știri și comunicate
marți, 29 noiembrie 2022
Informaţii privind stadiul derulării cursurilor - 15.11.2022 Prin intermediul proiectului „Transparență și competență în sectorulpublic”, MySMIS2014+ 140086, SIPOCA 870, desfășurat în cadrul ANFP, suntasigurate premisele pentru transformarea digitală și implicit pentrudezvoltarea [...]
luni, 17 octombrie 2022
Proiect pilot de ocupare a unor funcții publice
joi, 07 iulie 2022
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici demarează realizarea celui de-al 17-lea număr al revistei on-line EU-RO Functionar, aflându-ne astfel, din nou, într-un moment al  promovării proiectelor cu impact pozitiv asupra modernizării administrației publice românești, ocazia cu care vă [...]
marți, 29 noiembrie 2022
În perioada 07.03-03.08.2022, în cadrul proiectului „Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii și potențialii beneficiari FESI”, cod proiect 1.1.114, cod SMIS2014+129690, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat 10 sesiuni [...]
joi, 13 octombrie 2022
Cursuri organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyaiprin proiectul „Transparență și competență în sectorul public”
marți, 22 noiembrie 2022
Funcționalități SENEOSP
marți, 12 iulie 2022
  • Raport cercetare
  • Analiza etica
  • Achizitii publice
  • Achizitii publice
  • Achizitii publice
  • Studiu cetateni
  • Raport cercetare