HOME
 
    
   

ISO9001

 
Mesajul preşedintelui
Modernizarea sistemului administraţiei publice româneşti, de altfel o preocupare majoră a Guvernului, va deveni un obiectiv prioritar al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
O administraţie modernă şi eficientă trebuie să se sprijine, fără îndoială, pe o resursă umană de calitate, pe un corp profesionist de funcţionari publici, capabil să ridice nivelul de performanţă instituţională şi să satisfacă pe deplin interesele cetăţenilor.
Aşadar, eforturile ANFP vor fi concentrate în sensul profesionalizării corpului funcţionarilor publici, acest lucru implicând o mai mare atenţie acordată pregătirii continue, dar şi o regândire a sistemului de recrutare şi evaluare a acestora.
Şi cum un sistem nu funcţionează niciodată corect fără nişte norme coerente care să-l reglementeze, ne vom implica în realizarea unui cadrul legislativ bine conturat care să asigure funcţionarilor publici prestigiul pe care îl merită, dar şi să îi oblige la performanţă!
În acelaşi timp, demersurile ANFP în toate acţiunile care privesc managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici vor susţine cu tărie ideea că reforma în sectorul public trebuie să aibă în vedere creşterea autonomiei la nivel local, în acelaşi timp cu o declanşare reală a procesului de descentralizare.
Acestea sunt direcţiile de acţiune ale ANFP pentru perioada care urmează !
Şi vom realiza toate acestea alături de funcţionarii publici, într-o relaţie permanentă cu societatea civilă, cu deschidere şi transparenţă, dar mai ales cu promptitudine şi eficienţă faţă de cetăţenii României!
Programe de formare şi perfecţionare

Programe de perfecţionare

Program Înalţi Funcţionari Publici

Selecţie parteneri pentru derularea programelor de perfecţionare profesională

IMPORTANT! Adeverinţă concursuri - format standard

Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013.
Format standard

Mesajul preşedintelui ANFP cu ocazia Sărbătorilor de Paşti 
Mesajul preşedintelui ANFP, domnul Birtalan József, cu ocazia Sărbătorilor de Paşti: "Transmit tuturor celor care sărbătoresc Învierea Domnului urări de sănătate, linişte sufletească şi fericire alături de cei dragi. Vă doresc să aveţi sărbători ...

În atenţia managerilor publici - Noutăţi evaluare externă 
  Noutăţi evaluare externă 1. Termenul de încărcare a documentelor necesare evaluării externe a managerilor publici (fişa postului valabilă în anul 2013, raport de evaluare conform HG nr. 611/2008 şi raport de activitate individuală ...

Rezultat recrutare formatori Accesare fonduri structurale  
Rezultatul etapei de recrutare şi de selecţie a formatorilor în domeniul Accesare fonduri structurale şi de coeziune 2014-2020, din cadrul proiectului "Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei ...

Precizări referitoare la derularea sesiunilor de formare 
  Către cei interesaţi, Referitor la derularea sesiunilor de formare din cadrul proiectului "Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a ...

În atenţia managerilor publici 
CLARIFICĂRI FORMULAR - EVALUAREA ANUALĂ A MANAGERILOR PUBLICI - RAPORT AUTO-EVALUARE ACTIVITATE CLARIFICARE PRIVIND EVALUAREA EXTERNĂ În prezent, ANFP a finalizat procedura de constituire a corpului evaluatorilor externi ...

Listă evaluatori manageri publici 
Lista persoanelor care au parcurs toate procedurile de recrutare şi selecţie şi au fost declarate corespunzător pentru desfăşurarea de activităţi de evaluare a managerilor ...

Conferinţa Internaţională “Management Public şi Evoluţie Politică” 
  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Fundaţia Amfiteatru organizează cea de-a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale “Management Public şi Evoluţie Politică”. Conferinţa se va desfăşura în perioada 8 – 9 mai 2014, în Bucureşti, la ...

Anunţ de recrutare şi selecţie formatori 
  ANUNŢ DE RECRUTARE ŞI SELECTIE FORMATORI (PERSOANE FIZICE) ÎN DOMENIUL ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE 2014-2020 pentru proiectul “ Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale ...

Seminarul ERT "Germania şi Europa", dedicat înalţilor funcţionari publici  
  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), în calitate de membru al reţelei de Pregătire Reciprocă Europeană (ERT – European Reciprocal Training), informează că Academia Federală de Administraţie Publică din Germania va organiza în ...

Diagnoză a resurselor umane din administraţia publică pe site-ul ANFP 
  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că, pe pagina web a instituţiei, a fost postat un raport privind dificultăţile administraţiei publice locale în gestionarea proceselor de resurse umane, raport realizat în cadrul ...

Proiecte gestionate de ANFP: stadiu, rezultate şi impact 
  Unul dintre obiectivele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este acela de a desfăşura activităţi menite a îmbunătăţi gradul de absorbţie şi capacitatea de a gestiona fondurile externe în vederea modernizării managementului funcţiei ...

Părerea ta despre noi contează! 
  ANFP derulează un nou studiu referitor la gradul de satisfacţie privind calitatea serviciilor publice oferite beneficiarilor. În acest context, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru prin completarea Chestionarului privind ...


Portal administratie 

InfoCoruptie 

CALENDAR
-anunturi-
   
Radio Romania

 Radio Romania

Radio Romania

Radio Romania
 
    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.