HOME
 
    
   

co

ISO9001

 
Mesajul preşedintelui

Administraţia publică se află în plin proces de evoluţie, de aceea, pornim la un nou drum împreună cu credinţa că măsurile administrative pe care ANFP le va întreprinde vor veni în sprijinul acestui proces.

Asigurarea respectării şi a aplicării unitare a reglementărilor legislative în ceea ce priveşte managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici va constitui prioritatea activităţii noastre.

În acest sens, îmi exprim încrederea în profesionalismul personalului Agenţiei, cuvintele cheie ale activităţii dezirabile fiind seriozitate, implicare şi consecvenţă, convins fiind de faptul că succesul unui sistem depinde în egală măsură de succesul oamenilor care îl alcătuiesc.

Programe de formare şi perfecţionare

Programe de perfecţionare

Program Înalţi Funcţionari Publici - Admitere 2014

Selecţie parteneri pentru derularea programelor de perfecţionare profesională

IMPORTANT! Adeverinţă concursuri - format standard

Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013.
Format standard

Oportunitate: burse de studiu în Japonia 
  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici reaminteşte că persoanele interesate pot să candideze pentru obţinerea unor burse de studiu în Japonia. Bursele se obţin prin intermediul Young Leaders’ Program (YLP), derulat de către Institutul ...

Anunţ achiziţie Servicii de organizare programe de formare 
  Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru Servicii de organizare programe de formare – Modul 4 în cadrul proiectului “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte ...

Premieră: ANFP şi ENA au semnat un acord de cooperare  
  Premieră: ANFP şi ENA au semnat un acord de cooperare în domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că a semnat Acordul de cooperare cu Şcoala Naţională de ...

Concurs naţional de admitere la Programul de formare specializată - înalţi funcţionari publici 
ANFP: concurs naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) informează că în ...

PRELUNGIRE TERMEN DE ÎNSCRIERE -MODULUL 1 
  În atenţia celor interesaţi, Având în vedere interesul exprimat al numeroaselor instituţii de la nivel national de a participa la sesiunile organizate în cadrul proiectului, vă comunicăm prelungirea termenului de înscriere până la data ...

ANFP promovează cursurile ENA 
  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că Şcoala Naţională de Administraţie (ENA) primeşte candidaturi pentru participarea în anul 2015, la Ciclul de Înalte Studii Europene (CHEE ). Cursul de formare CHEE se va desfăşura în ...

Metodologie alocare sesiuni de formare program II - cod SMIS 48159  
  Metodologia de alocare a sesiunilor pentru Programul de formare în domeniul achiziţiilor publice, din cadrul proiectului "Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România ...

Precizare înscriere Modul I proiect cod SMIS 48159 
  În atenţia persoanelor interesate, În vederea respectării principiului egalităţii de şanse al unităţilor administrativ teritoriale cu privire la alocarea echilibrată la nivel teritorial a numărului de locuri disponibile în etapa ...

ANUNŢ DE RECRUTARE ŞI SELECTIE FORMATORI - PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE 
    Către persoanele interesate, Vă informăm că termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit până la data de 22.08.2014, în vederea organizării Procedurii interne de recrutare şi selecţie organizată de ANFP pentru ...

Cursuri gratuite accesare fonduri structurale şi de coeziune 2014-2020 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici implementează, în perioada august 2013 – august 2015, proiectul “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare ...

Metodologie alocare sesiuni de formare Modul I - cod SMIS 48159 
  Metodologie privind alocarea sesiunilor pentru Modulul I - Accesare fonduri structurale şi de coeziune 2014-2020, din cadrul proiectului "Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din ...

ANUNŢ DE RECRUTARE ŞI SELECTIE FORMATORI  
  ANUNŢ DE RECRUTARE ŞI SELECTIE FORMATORI (PERSOANE FIZICE) ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE pentru proiectul “ Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din ...

ANFP - consultare publică Strategia Europa 2020 
  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) informează că, recent, Comisia Europeana (COM) a demarat procesul de consultare publica asupra Strategiei Europa 2020. În acest context, facem cunoscute celor interesaţi următoarele ...

Seminarul ERT "Germania şi Europa", dedicat înalţilor funcţionari publici  
  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), în calitate de membru al reţelei de Pregătire Reciprocă Europeană (ERT – European Reciprocal Training), informează că Academia Federală de Administraţie Publică din Germania va organiza în ...

Diagnoză a resurselor umane din administraţia publică pe site-ul ANFP 
  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că, pe pagina web a instituţiei, a fost postat un raport privind dificultăţile administraţiei publice locale în gestionarea proceselor de resurse umane, raport realizat în cadrul ...

Proiecte gestionate de ANFP: stadiu, rezultate şi impact 
  Unul dintre obiectivele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este acela de a desfăşura activităţi menite a îmbunătăţi gradul de absorbţie şi capacitatea de a gestiona fondurile externe în vederea modernizării managementului funcţiei ...

Părerea ta despre noi contează! 
  ANFP derulează un nou studiu referitor la gradul de satisfacţie privind calitatea serviciilor publice oferite beneficiarilor. În acest context, vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru prin completarea Chestionarului privind ...


Portal administratie 

InfoCoruptie 

http://www.patruladereciclare.ro 

CALENDAR
-anunturi-
   
Radio Romania

 Radio Romania Europae tuned


Ghidul angajatorului


Ghidul functionarului public


Ghidul functionarului public
 
    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.