Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Măsuri de reformă

În cadrul proiectului Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică Cod SMIS 119957 (SIPOCA 136), co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, s-au elaborat Studiul privind cadrul legal și instituțional existent în domeniul resurselor umane și Politica publică în domeniul resurselor umane. SIPOCA136 - ANFP (gov.ro)

Analiza funcțională privind managementul resurselor umane (MRU) în administrația publică din România a evidențiat necesitatea creșterii orientării strategice a politicii de MRU și a propus o serie de măsuri pentru consolidarea acestui domeniu. De asemenea, în cadrul analizei funcționale a ANFP au fost formulate recomandări pentru consolidarea rolului instituțional și dezvoltarea funcțiilor strategice.

Politica publică prezintă opțiunile recomandate pentru funcțiile cheie de MRU: analiză și planificare strategică, recrutare, managementul performanței și al carierei, politica privind formarea profesională.
Rezultatele proiectului SIPOCA 136 au fost valorificate și vor fi continuate în cadrul finanțării obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR (44 mil Euro), ca parte a demersului ANFP de a contribui la reforma managementului resurselor umane în administrația publică. Măsuri ANFP în cadrul PNRR - ANFP (gov.ro)

Totodată, proiectul Strategiei în domeniul funcției publice pentru perioada 2022-2027 integrează, în manieră structurată, modalitatea de realizare a măsurilor de reformă propuse.