Informaţii de interes public


Buletin informativ

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) Strategiile şi programele proprii;
g) Lista cuprinzând documentele de interes public;
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Pentru mai multe detalii accesaţi documentul: Lista informaţiilor de interes public

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Daniela Iacob, consilier - Compartimentul Comunicare, Informare şi Relaţii Publice, e-mail: comunicare@anfp.gov.ro

Raport Legea 544/2001
În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/ 2002, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, fiecare instituţie sau autoritate publică are obligaţia de a întocmi anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public şi de a-l publica pe pagina web a instituţiei.

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

 

Lista funcţiilor personalului plătit din fonduri publice din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform prevederilor art. 33 din Legea - cadru nr. 153/ 2017

2018

2017

 

Situaţia plăţilor

Din data de 16 februarie 2012, cheltuielile efectuate de către A.N.F.P., sunt postate zilnic pe site în vederea asigurării transparenţei asupra cheltuirii banilor publici. Pentru accesarea situaţiilor privind plăţile efectuate daţi click aici.

Situația drepturilor salariale potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

2016   2017  2018

 

Declaraţii de avere şi de interes

Declaraţia de avere reprezintă un document scris, actualizat periodic, prin care funcţionarul public declară pe propria răspundere veniturile realizate şi bunurile materiale deţinute.
Declaraţia de interese reprezintă un document scris, actualizat periodic, prin care funcţionarul public declară pe propria răspundere activităţile pe care le desfăşoară sau funcţiile pe care le deţine în afara funcţiei publice deţinute.

Detalii

Bilanţ la data de 31.12.2017 

Bilanț la data de 31.12.2016

Bilanț la data de 31.12.2015

Bilanț la data de 31.12.2015 (xls)

Precizări privind sporul pentru condiții vătămătoare 

 

Buget si surse de finantare

Unica sursă de finanţare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este Bugetul de stat.
Bugetele sunt disponibile pentru consultare prin accesarea acestei legături.

 

Achiziții publice

Contracte de achiziții publice derulate

 

Raportul anual privind atribuirea contractelor de achiziţii publice poate fi consultat la sediul ANFP.

 

Declaraţie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele, măsurile şi termenele prevăzute de Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020