Informaţii de interes public

Potrivit art. 56  din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Buletin informativ

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) Strategiile şi programele proprii;
g) Lista cuprinzând documentele de interes public;
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Pentru mai multe detalii accesaţi documentul: Lista informaţiilor de interes public

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Daniela Iacob, consilier - Compartimentul Comunicare, Informare şi Relaţii Publice, e-mail: comunicare@anfp.gov.ro

Program comunicare informaţii de interes public solicitate verbal:

  • Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30
  • Miercuri: 9.00 - 17.30
  • Vineri: 8.00 - 14.00