Informaţii de interes public


Buletin informativ

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) Strategiile şi programele proprii;
g) Lista cuprinzând documentele de interes public;
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Pentru mai multe detalii accesaţi documentul: Lista informaţiilor de interes public

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Mihaela Vintilă, consilier - Compartimentul Comunicare, Informare şi Relaţii Publice, e-mail: comunicare@anfp.gov.ro

Raport Legea 544/2001
În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/ 2002, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, fiecare instituţie sau autoritate publică are obligaţia de a întocmi anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public şi de a-l publica pe pagina web a instituţiei.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

Lista funcţiilor personalului plătit din fonduri publice din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform prevederilor art. 33 din Legea - cadru nr. 153/ 2017

- anul 2017

 

Situaţia plăţilor

Din data de 16 februarie 2012, cheltuielile efectuate de către A.N.F.P., sunt postate zilnic pe site în vederea asigurării transparenţei asupra cheltuirii banilor publici. Pentru accesarea situaţiilor privind plăţile efectuate daţi click aici.

Situația drepturilor salariale potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

luna noiembrie 2017

luna octombrie 2017

luna septembrie 2017

luna august 2017 

luna iunie 2017 

luna mai 2017

luna aprilie 2017

luna martie 2017

luna februarie 2017

luna ianuarie 2017

luna decembrie 2016

luna noiembrie 2016 

luna octombrie 2016 

luna septembrie 2016 

luna august 2016

luna iulie 2016

luna iunie 2016 

luna mai 2016

luna aprilie 2016

luna martie 2016

luna februarie 2016

Declaraţii de avere şi de interes

Declaraţia de avere reprezintă un document scris, actualizat periodic, prin care funcţionarul public declară pe propria răspundere veniturile realizate şi bunurile materiale deţinute.
Declaraţia de interese reprezintă un document scris, actualizat periodic, prin care funcţionarul public declară pe propria răspundere activităţile pe care le desfăşoară sau funcţiile pe care le deţine în afara funcţiei publice deţinute.

Detalii

Bilanț la data de 31.12.2016

Bilanț la data de 31.12.2015

Bilanț la data de 31.12.2015 (xls)

Precizări privind sporul pentru condiții vătămătoare 

Buget si surse de finantare

Unica sursă de finanţare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este Bugetul de stat.
Bugetele sunt disponibile pentru consultare prin accesarea legăturii de mai jos

Buget 2017

Buget 2016

Buget 2016 (xlsx)

Buget 2015

Buget 2015

Buget 2014

Buget 2013

Buget 2012

Buget 2011

Buget 2010

Buget 2009

Achiziții publice

Contracte de achiziții publice derulate / în derulare în trimestrul II 2017 cu valoare peste 5.000 euro

Contracte de achiziții publice derulate / în derulare în trimestrul I 2017 cu valoare peste 5.000 euro

Contracte de achiziții publice derulate / în derulare în trimestrul IV 2016 cu valoare peste 5.000 euro

Contracte de achiziții publice derulate / în derulare în trimestrul III 2016 cu valoare peste 5.000 euro

Contracte de achiziții publice derulate / în derulare în trimestrul II 2016 cu valoare peste 5.000 euro

Contracte de achiziții publice derulate / în derulare în trimestrul I 2016 cu valoare peste 5.000 euro

Contracte de achiziţii publice derulate/ în derulare în trim. I/ 2015 cu valoare peste 10.000 euro

Contracte de achiziţii publice derulate/ în derulare în anul 2014 cu valoare peste 10.000 euro

Contracte de achiziţii publice derulate/ în derulare în anul 2013 cu valoare peste 10.000 euro

Contracte de achiziţii publice derulate/ în derulare în trim. III/ 2012 cu valoare peste 10.000 euro

Contracte de achiziţii publice derulate/ în derulare în trim. II/2012 cu valoare peste 10.000 euro

Contracte de achiziţii publice derulate/ în derulare în trim. I/2012 cu valoare peste 10.000 euro

Contracte de achizitii publice derulate / în derulare in anul 2011 cu valoare peste 10.000 euro

Programul anual de achiziții publice 2016

Programul anual de achiziții publice 2015

Programul anual de achiziții publice 2014

Programul anual de achiziții publice 2013 

Programul anual de achiziţii publice 2012

Programul anual de achiziţii publice 2011

Programul anual al achiziţiilor publice 2010 - extras privind achiziţiile peste 10.000 euro

Raportul anual privind atribuirea contractelor de achiziţii publice poate fi consultat la sediul ANFP.

 

Declaraţie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele, măsurile şi termenele prevăzute de Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020