Informaţii de interes public


Buletin informativ

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) Strategiile şi programele proprii;
g) Lista cuprinzând documentele de interes public;
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Pentru mai multe detalii accesaţi documentul: Lista informaţiilor de interes public

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Daniela Iacob, consilier - Compartimentul Comunicare, Informare şi Relaţii Publice, e-mail: comunicare@anfp.gov.ro

Program comunicare informaţii de interes public solicitate verbal:

  • Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30
  • Miercuri: 9.00 - 17.30
  • Vineri: 8.00 - 14.00