Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Anunţuri

Categorie:
Anunțuri

Concursuri de angajare în ANFP

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere şi de execuţie, după cum urmează: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Serviciului petiții și helpdesk, Direcția evaluarea implementării legislației, [...]

miercuri, 21 aprilie 2021

Cadrul de competenţe – managerii de nivel mediu

Poate printre cele mai sensibile competențe pe care un director trebuie să le aibă și să le pună în aplicare în interesul întregii echipe, din cele 11 ale cadrului de competențe, se numără: asumarea răspunderii, medierea conflictelor apărute în cadrul echipei, dar și cele [...]

miercuri, 21 aprilie 2021

Instrucţiuni privind publicarea anunţului de concurs

În data de 14 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 386, a fost publicat Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 279. Ordinul [...]

luni, 19 aprilie 2021

Cadrul de competenţe – pentru nivelul de execuţie şi manageri de nivel tehnic

Pentru a face performanță un funcționar public de execuție trebuie să întrunească 7 competențe din cele 3 categorii de bază. Și toate acestea trebuie să fie stăpânite la un nivel cel puțin mediu și cât mai uniform. Cele 7 competențe nu trebuie urmărite de către managerul direct doar din [...]

luni, 19 aprilie 2021

Cadrul de competenţe – un model de încadrare a competenţelor necesare performanţei şi un instrument de management

Lipsa de claritate și transparență, politizarea și clientelismul, lipsa de viziune, de planificare strategică a resurselor umane, alături de practici fragmentare de management și inconsecvențe în utilizarea eficientă a personalului, toate acestea au îngreunat de-a lungul timpului misiunea [...]

vineri, 16 aprilie 2021

Apel de selecţie pentru efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectului Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!, POCU/626/6/13

Un nou apel de selecție pentru efectuarea stagiilor de practică este lansat în cadrul proiectului Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!, ID POCU/626/6/13/130823 pentru studenţii de la facultăţile cu specializarea economic şi administraţie publică. Proiectul își propune [...]

joi, 15 aprilie 2021

UE caută experți în domeniul reformelor structurale și experți în domeniul acquis-ului Schengen

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) anunţă deschiderea apelului pentru depunerea candidaturilor în vederea ocupării de posturi de administratori în domeniul reformelor structurale, precum și administratori în domeniul acquis-ului Schengen. Experții recrutați (gradul AD [...]

miercuri, 14 aprilie 2021

Reforma resurselor umane din administrația publică

Un altfel de funcționar public: performant, competent, cu respect pentru cetățeni și instituție. O amplă reformă a resurselor umane din administrația publică, o reformă structurală, care să acopere toate nevoile și etapele necesare modernizării administrației din România a fost demarată [...]

miercuri, 14 aprilie 2021

Demararea sesiunilor de instruire aferente Modulului de formare în domeniul specific prelucrării datelor cu caracter personal

În cadrul proiectului „Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, cod proiect 3.1.107, cod SMIS 2014+ 128212, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională [...]

marți, 13 aprilie 2021

Calendar actualizat al întâlnirilor de lucru online pentru asistență de specialitate

Agenția Natională a Funcţionarilor Publici organizează întâlniri de lucru online, prin intermediul platformei Webex, pentru acordarea asistenţei de specialitate funcţionarilor publici cu atribuţii în gestionarea resurselor umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Scopul [...]

miercuri, 07 aprilie 2021

1 2 

Legături

Anunturi arhiva