Arhivă anunţuri

Demarare cursuri în domeniul eticii

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă că în lunile noiembrie și decembrie se vor desfăşura sesiunile de formare în domeniul eticii adresate consilierilor de etică și potențialilor consilieri de etică, organizate în cadrul proiectului ETICA - Eficiență, Transparență și Interes [...]

joi, 07 noiembrie 2019

Servicii de organizare a conferinței de închidere a proiectului „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031, cod MySmis 2014 118449

”Agenția Națională a Funcționarilor Publici intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, servicii de organizare a conferinței de închidere a proiectului „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, [...]

luni, 04 noiembrie 2019

Achiziții de echipamente în cadrul proiectului ,,Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, cod proiect 3.1.107, cod SMIS 2014+ 128212

”Agenția Națională a Funcționarilor Publici intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, echipamente IT și conexe în cadrul proiectului ,,Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul [...]

miercuri, 30 octombrie 2019

Raport cercetare - Îmbunătăţirea echilibrului între viaţa profesională şi cea privată: oportunităţi şi riscuri ale digitalizării

Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală (SDCCGA) a realizat în cadrul proiectului Îmbunătăţirea echilibrului între viaţa profesională şi cea privată: oportunităţi şi riscuri ale digitalizării un raport de cercetare care oferă informaţii cu privire impactul [...]

marți, 22 octombrie 2019

Două dintre studiile realizate de PRES RO pentru EUPAN, disponibile online

Două dintre studiile realizate de echipa României – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Institutul Național de Administrație și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – în cadrul Rețelei Europene de Administrație Publică (EUPAN) sunt acum disponibile pe site-ul [...]

vineri, 04 octombrie 2019

Oportunitate de studiu gratuit în Japonia - Young Leaders’ Program (YLP)

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) facilitează personalului din administrația publică oportunitatea de a studia gratuit în Japonia. Astfel, și în acest an, persoanele interesate sunt invitate să-şi depună dosarele în vederea obţinerii unei burse de studiu în Japonia, prin [...]

miercuri, 25 septembrie 2019

Termen transmitere informaţii Anexa nr. 1 aferentă trimestrelor III şi IV 2019 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici

Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naționale a Funcţionarilor Publici, prevăzute de art. 401 alin. (4) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale consilierului de etică, prevăzute de art. 454 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, datele şi informaţiile cuprinse [...]

joi, 19 septembrie 2019

Rezultatele finale - recrutare post contractual vacant

Rezultatele finale la  concursul de recrutare organizat pentruocuparea postului contractual vacant de șofer treapta profesională I la Compartimentulpatrimoniu și administrativ -  Direcțiaeconomic, resurse umane, achiziții, administrativ și protocol, din data de 30.08.2019-proba scrisă

miercuri, 11 septembrie 2019

Rezultat interviu - recrutare post contractual vacant

Rezultatul probei interviu la concursul derecrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer,treapta profesională I, la Compartimentul patrimoniu și administrativ din cadrul Direcției economic, resurse umane, achiziții, administrativ și protocol, din data de [...]

luni, 09 septembrie 2019

Rezultat proba practică

Rezultatul la proba practică a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer treapta profesională I la Compartimentul patrimoniu și administrativ -  Direcția economic, resurse umane, achiziții, administrativ și protocol

miercuri, 04 septembrie 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

Legături

Anunturi curente