Arhivă anunţuri

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei nr. 1 aferente trimestrului I 2019

Vă informăm că în perioada 01.04.2019 – 15.05.2019 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I 2019. Anexa se găseşte în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul [...]

luni, 01 aprilie 2019

ANFP - Cursuri gratuite în domeniul eticii

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă demararea înscrierilor la programele de formare în domeniul eticii organizate în cadrul proiectului „ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741. Programele de formare se [...]

joi, 21 martie 2019

Evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vă aduce la cunoștință că, începând cu data de 13.03.2019, Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici a fost modificată și completată prin Hotărârea [...]

joi, 14 martie 2019

PRES RO: ANFP a organizat reuniunea grupului de experţi din cadrul EPSO

12.03.2019 COMUNICAT DE PRESĂ PRES RO: ANFP a organizat reuniunea grupului de experţi din cadrul EPSO În contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului UE de către România,  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării [...]

marți, 12 martie 2019

Demararea sesiunilor de formare pentru Modulul 2 - Managementul fraudelor şi neregulilor în contractele finanţate din FESI, aplicarea corecţiilor financiare

Demararea sesiunilor de formare pentru Modulul 2 - Managementul fraudelor și neregulilor în contractele finanțate din FESI, aplicarea corecțiilor financiare în cadrul proiectului „Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România, pe [...]

luni, 11 martie 2019

ANFP promovează oportunitățile de carieră în instituțiile europene

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în colaborare cu Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), Uniunea Studenților din România şi Oficiul European pentru Selecția personalului (EPSO), organizează în data de 12 martie 2019, la sediul ASE București, un eveniment [...]

joi, 28 februarie 2019

Noi modalități de lucru în administrația publică - studiu EUPAN

Noi modalităţi de lucru în administraţia publică – studiu EUPAN        În cadrul Reţelei Europene de Administraţie Publică (EUPAN), din care face parte şi  ANFP, a fost realizat, pe perioada exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către Austria, studiul Noi modalităţi de [...]

joi, 21 februarie 2019

INFORMARE cu privire la stadiul înscrierilor la cursurile gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, etapa III

Vă informăm faptul că s-au ocupat toate locurile diponibile deschise în cadrul etapei a III a de încriere online la sesiunile de formare aferente proiectului „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, [...]

joi, 14 februarie 2019

Rezultat final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer treapta profesională I la Compartimentul patrimoniu și administrativ - Direcția economic, resurse umane, achiziții, administrativ și protocol, din data de 22.01.2019- proba scrisă

Rezultat final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer treapta profesională I la Compartimentul patrimoniu și administrativ -  Direcția economic, resurse umane, achiziții, administrativ și protocol, din data de 22.01.2019- proba scrisă

luni, 04 februarie 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

Legături

Anunturi curente