Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhivă anunţuri

Categorie:
Anunțuri

UE caută asistenți lingviști talentați

Mânuiți cuvintele cu pricepere? Cunoștințele dumneavoastră de gramatică sunt impecabile? În acest caz, a sosit momentul să aplicați competențele dumneavoastră lingvistice într-un mediu internațional. Instituțiile UE caută asistenți lingviști croați, neerlandezi, estonieni, italieni, [...]

joi, 28 aprilie 2022

Anunt de renunțare a continuării procedurii concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de director adjunct în cadrul Direcției economic, resurse umane, achiziții, administrativ și protocol, cu proba scrisă programată în data de 26 aprilie 2022

Având în vedere necesitatea reanalizării structurii organizatorice pentru asigurarea capacității administrative pe principiile eficienței instituționale, atingerii obiectivelor și ducerii la îndeplinire a tuturor atribuțiilor legale şi pentru asigurarea concentrării pe reformele relevante [...]

joi, 07 aprilie 2022

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - ultima etapă

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) implementează în perioada august 2019 – ianuarie 2023 în calitate de beneficiar proiectul ”Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii  FESI”, cod proiect 1.1.114, cod SMIS2014+129690 [...]

marți, 05 aprilie 2022

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcții publice de execuție vacante

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile  ale art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituţiei din Bd. Mircea Vodă nr. [...]

luni, 04 aprilie 2022

Informare privind elaborarea planurilor de perfecționare profesională a funcționarilor publici

În data de 30.03.2022 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306/30.III.2022 Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 233/21.03.2022 pentru aprobarea conținutului și instrucțiunilor de elaborare a planului de perfecţionare [...]

joi, 31 martie 2022

În atenția managerilor publici – componenta externă a evaluării performanțelor profesionale individuale 2021

În vederea realizării componentei externe a evaluării performanțelor profesionale individuale ale managerilor publici pentru anul 2021, autoritățile/instituțiile publice au fost înștiințate de demararea procesului de evaluare prin circulara nr. 8169/2022, al cărei conținut îl puteți [...]

miercuri, 30 martie 2022

Listă evaluatori manageri publici - pentru anul 2021

Având în vedere dispoziţiile O.U.G. nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind Statutul funcţionarului public denumit [...]

miercuri, 23 martie 2022

Anunț reluare procedură concurs

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituţiei din Bd. Mircea Vodă nr. 44, [...]

marți, 22 martie 2022

Anunț întrerupere procedură de concurs

Având în vedere vicierea procedurii de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director adjunct al Direcției economic, resurse umane, achiziţii, administrativ și protocol, care urma să aibă loc în data de 19.04.2022 proba scrisă, [...]

luni, 21 martie 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

Legături

Anunturi curente