Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiecte de acte normative

 Coordonate de contact ale persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civilă:

Alexandra Cojocaru, consilier juridic, e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro

2020

02 martie 2020 - Proiect de Hotărâre privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcționarului public desemnat consilier de etică, precum şi pentru aprobarea modalității de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici

- Notă de fundamentare
- Anexa 1 - Declarație de integritate
- Anexa 2 - Fișa postului
- Anexa 3 - Model registru
- Anexa 4 - Raport de evaluare

Proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

2019

02 august 2019 - Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici 

- Notă de fundamentare

- Anexa nr. 1A

- Anexa nr. 2A

- Anexa nr. 3A

- Anexa nr. 4A

- Anexa nr. 5

 

26.07.2019 - Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

- Notă de fundamentare

- Anexa - Formular de înscriere

19.07.2019 - Ordin privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice și pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcții

17.01.2019 - Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum și pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

- Notă de fundamentare

- Proiect HG

- Anexa 1A

- Anexa 1B

- Anexa 1C

- Anexa 2

Arhivă Proiecte de acte normative 2015 - 2018

Arhivă Proiecte de acte normative 2011-2014