Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiecte de acte normative

 Coordonate de contact ale persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civilă:

Alexandra Cojocaru, consilier juridic, e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro

2022

22.07.2022 - Proiect de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 22.07.2022.

În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor fi transmise într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Propunerile, sugestiile și/sau opiniile pot fi comunicate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici fie direct prin email pe adresa prevăzută pe site-ul nostru la rubrica proiecte de acte normative (alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro), pe adresa comunicare@anfp.gov.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare (poștă: Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, cod poștal 030669).

- Referat de aprobare

 

08.07.2022 - Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici, inclusiv drepturile și obligațiile asociate procesului de formare, precum și a normelor privind sistemul de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 08.07.2022.

În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor fi transmise într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Propunerile, sugestiile și/sau opiniile pot fi comunicate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici fie direct prin email pe adresa prevăzută pe site-ul nostru la rubrica proiecte de acte normative (alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro), pe adresa comunicare@anfp.gov.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare (poștă: Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, cod poștal 030669).

23.06.2022 - Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 23.06.2022.

În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor fi transmise într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Propunerile, sugestiile și/sau opiniile pot fi comunicate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici fie direct prin email pe adresa prevăzută pe site-ul nostru la rubrica proiecte de acte normative (alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro), pe adresa comunicare@anfp.gov.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare (poștă: Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, cod poștal 030669).

Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a MDLPA la adresa:

https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobarenorneconcursurifunctiipublice 

 

15.06.2022 - Proiect de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 15.06.2022.

În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor fi transmise într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Propunerile, sugestiile și/sau opiniile pot fi comunicate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici fie direct prin email pe adresa prevăzută pe site-ul nostru la rubrica proiecte de acte normative (alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro), pe adresa comunicare@anfp.gov.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare (poștă: Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, cod poștal 030669).

- Anexa Ordin

- Referat de aprobare

 

14.06.2022 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 14.06.2022

În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor fi transmise într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Propunerile, sugestiile și/sau opiniile pot fi comunicate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici fie direct prin email pe adresa prevăzută pe site-ul nostru la rubrica proiecte de acte normative (alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro), pe adresa comunicare@anfp.gov.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare (poștă: Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, cod poștal 030669), fie prin intermediul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației la adresa transparenta@mdlpa.ro, în termenul prevăzut anterior.

Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a MDLPA la adresa:

https://www.mdlpa.ro/pages/proiectlegemodificarecodadministrativ10062022

 

31.05.2022 - Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor privind conţinutul, competența şi procedura de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 31.05.2022

În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor fi transmise într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Propunerile, sugestiile și/sau opiniile pot fi comunicate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici fie direct prin email pe adresa prevăzută pe site-ul nostru la rubrica proiecte de acte normative (alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro), pe adresa comunicare@anfp.gov.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare (poștă: Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, cod poștal 030669), fie prin intermediul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației la adresa transparenta@mdlpa.ro, în termenul prevăzut anterior.

Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a MDLPA la adresa:

https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobarenormeavizarecadrecompetenta.

26.05.2022 - Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 26.05.2022.

În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor fi transmise într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Propunerile, sugestiile și/sau opiniile pot fi comunicate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici fie direct prin email pe adresa prevăzută pe site-ul nostru la rubrica proiecte de acte normative (loredana.mateiu@anfp.gov.ro), pe adresa comunicare@anfp.gov.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare (poștă: Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, cod poștal 030669), fie prin intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la adresa transparenta@mdlpa.ro, în termenul prevăzut anterior.

Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a MDLPA la adresa:

https://www.mdlpa.ro/pages/proiectougmasuriaferentefunctiipubliceatributiipnrr

 

17.03.2022 - Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 17.03.2022.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, la adresa de e-mail:alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. 

 

01.03.2022 - Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 01.03.2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, la adresa de e-mail:alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

15.02.2022 - Proiect de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare și perfecționare profesională și a tematicii specifice programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 15.02.2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, la adresa de e-mail:alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

13.01.2022 - Proiect de Ordin pentru aprobarea conținutului și instrucțiunilor de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcționarilor publici, precum şi a modalității de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 13.01.2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, la adresa de e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

 

Arhivă Proiecte de acte normative