Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiecte de acte normative

 Coordonate de contact ale persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civilă:

Alexandra Cojocaru, consilier juridic, e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro

2021

08.11.2021 - Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 08.11.2021
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, la adresa de e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

06.09.2021 - Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 06.09.2021
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, la adresa de e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

25.06.2021 - Proiect de Ordin pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare și a instrucțiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor publici

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 25.06.2021
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, la adresa de e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

14.06.2021 - Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind conţinutul şi modalitatea degestionare a dosarului profesional al funcţionarilor publici

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 14.06.2021
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, Bucureşti, la adresa de e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

20.04.2021 - Proiect de Hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 20.04.2021
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București, la adresa de e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

- Notă de fundamentare

 

11.03.2021 - Proiect de Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 11.03.2021
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București, la adresa de e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro  sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Referat de aprobare a proiectului de Ordin

 

09.02.2021 - Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 09.02.2021
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod poștal 030669, București, la adresa de e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro sau comunicare@anfp.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

- Referat de aprobare a proiectului de Ordin

 

 

Arhivă Proiecte de acte normative