Proiecte de acte normative

 Coordonate de contact ale persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civilă:

Alexandra Cojocaru, consilier juridic, e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro

2019

02 august 2019 - Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilorfuncţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionaripublici 

- Notă de fundamentare

- Anexa nr. 1A

-Anexa nr. 2A

- Anexa nr. 3A

-Anexa nr. 4A

-Anexa nr. 5

 

26.07.2019 - Proiect de Hotărâre aGuvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltareacarierei funcționarilor publici

- Notă de fundamentare

- Anexa - Formular de înscriere

19.07.2019 - Ordin privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului AgenţieiNaţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere aacestora de către autorităţile şi instituţiile publice și pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcții

17.01.2019 - Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum și pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

- Notă de fundamentare

- Proiect HG

- Anexa 1A

- Anexa 1B

- Anexa 1C

- Anexa 2


Arhivă Proiecte de acte normative 2015 - 2018

Arhivă Proiecte de acte normative 2011-2014