Consilier de etică

         Anunț  privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferentă trimestrului I 2017

         Potrivit art. 9 lit. a) și b) din OPANFP nr. 3753/2015 consilierii de etică completează şi transmit trimestrial informaţiile privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, totodată asigură transmiterea semestrial a informațiilor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

         Art. 5 alin. (1) din OPANFP nr. 3753/2015 prevede că  procesul de raportare începe cu 20 de zile calendaristice de sfârșitul fiecărui trimestru, respectiv semestru, astfel propunem postarea anunțului cu următorul cuprins:          

        "Vă informăm că începând cu data de 10.03.2017 Agenția a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I 2017".

         Anexa se găsește în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui funcționar public desemnat pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită. Recomandăm ca în situația în care se întâmpină probleme în completarea Anexelor să se contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro. Adresa este destinată exclusiv facilitării colaborării funcționarilor publici desemnați pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.”