Prezentare ANFP

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a fost înfiinţată prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu scopul de a asigura managementul funcţiilor publice şi cel al funcţionarilor publici.
ANFP funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.
 
Atributiile principale ale ANFP se regasesc în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, iar activitatea ANFP este reglementata de prevederile Hotarârii de Guvern nr. 1000/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Conducerea Agentiei este asigurata de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizia primului ministru, la propunerea ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. 
 
 
Atributiile principale ale Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sunt:
 ·         elaborarea cadrului legislativ privind functia si functionarii publici;
 
·         monitorizarea si controlul aplicarii reglementarilor in domeniu;
 
·         gestionarea programelor privind functia publica, prin intermediul carora se realizeaza managementul functiei si functionarilor publici;
 
·        colaborarea cu alte institutii din tara si din strainatate, in vederea perfectionarii pregatirii profesionale a functionarilor publici;
 
·         centralizarea nevoilor de instruire ale functionarilor publici;

·         administrarea bazei de date cuprinzand evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici.
 
Beneficiarii activitatii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sunt urmatorii:
 
1. Funcţionarii publici, prin:
 -        monitorizarea eficienta a aplicarii Legii nr. 188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a legislatiei secundare, astfel incat sa fie respectat principiul transparentei in organizarea si dezvoltarea carierei in functia publica;
-        planificarea carierei in functia publica prin elaborarea planului de ocupare a functiilor publice, cu respectarea principiilor egalitatii de sanse, competentei, competitiei, profesionalismului si motivarii; crearea unor mecanisme de recompensare a performantelor personale individuale;
-        asigurarea unui sistem unitar de salarizare a functionarilor publici, transparent, motivant, predictibil;  perfectionarea pregatirii profesionale a functionarilor publici.
 
2. Cetăţenii, prin:
-        instituirea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial in interesul cetatenilor;
-        eficientizarea managementului functiei publice si functionarilor publici, pentru asigurarea continuitatii si celeritatii serviciului public;
-        stabilirea unor norme deontologice in raporturile dintre functionarii publici si cetateni.
 
3. Autorităţile şi instituţiile publice ale administratiei publice centrale si locale, prin:
 -        aplicarea coerenta si unitara a reglementarilor legale in domeniul functiei publice si functionarilor publici;
-        instituirea unor mecanisme de comunicare inter-institutionala eficienta;
-        coordonarea metodologica a compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice;