Prezentare ANFP

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a fost înfiinţată prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu scopul de a asigura managementul funcţiilor publice şi cel al funcţionarilor publici.
ANFP funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.
 
Atribuțiile principale ale ANFP se regăsesc în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare, iar activitatea ANFP este reglementată de prevederile Hotarârii de Guvern nr. 1000/2006 cu modificările și completarile ulterioare.
 
Conducerea Agenției este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizia primului ministru, la propunerea ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. 
 
Atribuțiile principale ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sunt:

 • elaborarea cadrului legislativ privind funcția și funcționarii publici;
 • monitorizarea și controlul aplicării reglementărilor în domeniu; 
 • gestionarea programelor privind funcția publică, prin intermediul cărora se realizează managementul funcției și funcționarilor publici;
 • colaborarea cu alte instituții din țară și din străinătate, în vederea perfecționării pregătirii profesionale a funcționarilor publici;
 • centralizarea nevoilor de instruire ale funcționarilor publici;
 • administrarea bazei de date cuprinzând evidența națională a funcțiilor publice și a funcționarilor publici.

 

Beneficiarii activității Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sunt următorii:

 1. Funcţionarii publici, prin:

 • monitorizarea eficientă a aplicării Legii nr. 188/1999 (r2) cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației secundare, astfel încât să fie respectat principiul transparenței în organizarea și dezvoltarea carierei în funcția publică;
 • planificarea carierei în funcția publică prin elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, cu respectarea principiilor egalității de șanse, competenței, competiției, profesionalismului și motivării; crearea unor mecanisme de recompensare a performanțelor personale individuale;
 • asigurarea unui sistem unitar de salarizare a funcționarilor publici, transparent, motivant, predictibil;  perfecționarea pregătirii profesionale a funcționarilor publici.

2. Cetăţenii, prin:

 • instituirea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și impartial în interesul cetățenilor;
 • eficientizarea managementului funcției publice și funcționarilor publici, pentru asigurarea continuității și celerității serviciului public;
 • stabilirea unor norme deontologice în raporturile dintre funcționarii publici și cetățeni.

3. Autorităţile şi instituţiile publice ale administrației publice centrale și locale, prin:

 •  aplicarea coerentă și unitară a reglementărilor legale în domeniul funcției publice și funcționarilor publici;
 •  instituirea unor mecanisme de comunicare inter-institutională eficientă;
 •  coordonarea metodologică a compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice;