Prezentare ANFP

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) funcţionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 
Conducerea Agenției este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizia primului ministru, la propunerea ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
Atribuțiile principale ale ANFP se regăsesc în Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Atribuțiile principale ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se regăsesc în Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  sunt:

 • elaborează şi propune politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al  funcţionarilor publici;
 • elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;  
 • realizează evidenţa şi managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici;  
 • monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, funcţionarii publici, precum şi respectarea aplicării normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi înaintează ministerului de resort propuneri privind măsurile ce se impun;  
 • centralizează nevoile de instruire a funcţionarilor publici, pe baza planurilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici transmise de autorităţile şi instituţiile publice şi le pune la dispoziţia Institutului Naţional de Administraţie şi a altor furnizori de formare şi perfecţionare profesională, în condiţiile legii;  
 • colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare a funcţionarilor publici;  
 • administrează Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public şi realizează evidenţa personalului plătit din fonduri publice;  
 • acordă, la cerere, asistenţă de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice referitor la aplicarea legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici;  
 • elaborează cadre de competenţă, în condiţiile legii;
 • reglementează şi monitorizează aplicarea normelor privind conduita funcţionarilor publici şi activitatea consilierilor de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;  
 • organizează etapa de recrutare din cadrul concursului naţional pentru ocuparea funcțiilor publice.