Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhiva anunturi

Stimați consilieri de etică,

A fost publicat Manualul utilizatorului pentru versiunea actualizată a platformei pentru consilierii de etică. Acesta poate fi accesat în meniul de profil al utilzatorului din partea dreaptă sus a ecranului folosind link-ul Manual de utilizare.
Manualul descrie modalitatea de înregistrare, operare a platformei, completare a Anexelor, modificare profil și recuperare parolă consilier de etică pentru versiunea actualizată.
Pentru a veni în întâmpinarea consilierilor de etică ce utilizează platforma în perioada 11 –  26 oct 2018 va fi disponibil un serviciu de tip Q&A (întrebări și răspunsuri) având ca obiectiv instruirea în operarea noii versiuni și îmbunătățirea manualului de utilizare.
Astfel, în perioada menționată, în intervalul 9:00 – 13:00,puteți adresa întrebările dumneavoastră la adresa support@ngeneration.ro, urmând a primi răspunsul în cel mai scurt timp.

Vă urăm succes și așteptăm să ne contactați.

Ordinul pentru aprobarea procedurii privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

Recomandări completare Anexa nr. 1

Campania de raportare pentru trimestrul I 2019
Vă informăm că în perioada 01.04.2019 – 15.05.2019 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I 2019.

Anexa se găseşte în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică. 

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiunea „Informări utile” și în „Manualul de utilizare” din contul consilierilor de etică şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Campania de raportare pentru trimestrul III 2018

Vă informăm că în perioada 01.10.2018 – 14.11.2018 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul III 2018.

Anexa se găseşte în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiunea „Informări utile” – „Recomandări completare Anexa nr. 1” şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

ANUNȚ privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei nr.1 aferente trimestrului IV 2018 și a Anexei nr. 2 aferente semestrului II 2018

 
 

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului II 2018 și a Anexei nr. 2 aferente semestrului I 2018
Vă informăm că în perioada 01.07.2018 - 14.08.2018 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul II 2018 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul I 2018.

Anexele se găsesc în secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii de etică ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferente trimestrului I 2018
Vă informăm că până la data de 20.04.2018 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I 2018.

Anexele se găsesc în secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiunea „Informări utile” – „Recomandări completare Anexa  nr. 1” şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Anunț  privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei  nr. 1 aferentă trimestrului I 2017
Potrivit art. 9 lit. a) și b) din OPANFP nr. 3753/2015 consilierii de etică completează şi transmit trimestrial informaţiile privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, totodată asigură transmiterea semestrial a informațiilor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
 Art. 5 alin. (1) din OPANFP nr. 3753/2015 prevede că  procesul de raportare începe cu 20 de zile calendaristice de sfârșitul fiecărui trimestru, respectiv semestru, astfel propunem postarea anunțului cu următorul cuprins:           
"Vă informăm că începând cu data de 10.03.2017 Agenția a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I 2017".

  Anexa se găsește în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui funcționar public desemnat pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită. Recomandăm ca în situația în care se întâmpină probleme în completarea Anexelor să se contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro. Adresa este destinată exclusiv facilitării colaborării funcționarilor publici desemnați pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.”

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei nr. 1 aferentă trimestrului I - 2016
Vă informăm că începând cu data de 11.03.2016 Agenția a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I- 2016. 

Anexa nr. 1 se găsește în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexei nr. 1 să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexelor nr.1 şi 2 aferente trimestrului II  şi semestrului I- 2016
Vă informăm că, începând cu data de 10.06.2016, Agenția a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul II- 2016 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul I 2016.

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mailraportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare.

Anunţ privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei nr. 1, aferente trimestrului III 2016
Vă informăm că, începând cu data de 12.09.2016, Agenţia a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, pentru trimestrul III - 2016.

Anexele se găsesc în Secţiunea "Panoul respondentului", în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii ca, în situaţia în care întâmpină probleme în completarea Anexelor, să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenţia, precum şi pentru consilierea şi soluţionarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare şi transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare.

Anunţ privind deschiderea campaniei de raportare a Anexelor nr. 1 și 2, aferente trimestrului IV și semestrului II - 2016
Vă informăm că, începând cu data de 12.12.2016, Agenția a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privindrespectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul IV- 2016 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul II 2016. 

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.  

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mailraportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Anunţ privind deschiderea campaniei de raportare a Anexelor nr. 1 și 2, aferente trimestrului II și semestrului I - 2017
Vă informăm că începând cu data de 09.06.2017 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul II- 2017 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul I 2017.     

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.     

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mailraportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

Totodată, aducem la cunoștința consilierilor de etică din cadrul autorităților și instituțiilor publice că noul număr de telefon destinat facilitării colaborării cu Agenția este 0374.112.815.


Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei nr. 1 aferente trimestrului III 2017

Vă informăm că începând cu data de 13.09.2017 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul III 2017.            

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică. 

Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mailraportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.


Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a  Anexei  nr. 1 şi Anexei nr. 2 aferente trimestrului IV 2017, respectiv semestrul II 2017

Vă informăm că începând cu data de 12.12.2017 până la data de 22.01.2018 (inclusiv) se derulează activitatea de raportare a Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul IV 2017 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul II 2017.

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii de etică ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

09.10.2015 - !!! Informare consilieri de etică
Aducem la cunoștința consilierilor de etică din cadrul autorităților și instituțiilor publice că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a creat adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro.
Adresa de e-mail este destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

11.06.2015 Anunț important - raportare respectarea normelor de conduită
Agenția Națională a Funcționarilor Publici a dezvoltat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice în cadrul proiectului “Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică” cod SMIS 22242, derulat în perioada octombrie 2013 – aprilie 2015, o aplicaţie informatică ce va permite consilierului de etică elaborarea online, pe o platformă dedicată, a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare.

Pe site-ul Agenției, la secțiunea „Consilier de etică”, platforma este pusă la dispoziția consilierilor de etică în sistem pilot, pentru înregistrare și crearea conturilor, urmând ca raportarea online să se realizeze începând cu raportarea aferentă trimestrului III 2015, conform ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici care va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Raportarea aferentă trimestrului II 2015 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, respectiv cea aferentă semestrului I 2015 privind implementarea procedurilor disciplinare, se va realiza potrivit OPANFP nr. 1200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, cele două anexe fiind postate la secțiunea „Materiale utile – Formate de raportate”.

20.03.2013 - ANUNT cu privire la completarea si transmiterea formatului standard de raportare a respectarii normelor de conduita a functionarilor pubici, aferent trimestrului I al anului 2013 

Ca urmare a necesitatii monitorizarii indicatorilor relevanti stabiliti pentru Masurile preventive nr.1 si nr.5 din cuprinsul Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si necesitatea îndeplinirii activitatilor prevazute la Masura 1.1.5 din Planul national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015,a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare,precum si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015, Agentia Nationala a Functionarilor Publici a demarat procedura modificarii prevederilor Ordinului Presedintelui ANFP nr. 4500/2008 si a formatelor de raportare aferente.
Noul format standard de raportare a respectarii normelor de conduita va putea fi descarcat de pe pagina web a ANFP, de la sectiunea “Materiale utile”, subsectiunea “Formate de raportare”, ulterior publicarii actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Astfel, raportarea privind respectarea normelor de conduita, aferenta trimestrului I al anului 2013, se va realiza în primele 7 zile lucratoare ale lunii mai 2013.

20.02.2012Recomandare