Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Îndrumar metodologic cu tematica prelucrării datelor cu caracter personal

În cadrul proiectului cod 3.1.107, SMIS 2014+ 128212, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 implementat în prezent de ANFP, a fost elaborat "Îndrumarul metodologic cu tematica prelucrării datelor cu caracter personal" în contextul gestionării FESI.
Materialul vine în întâmpinarea nevoii de clarificare și identificare de soluții legaleîn activitatea curentă a personalului din sistemul de management și control al FESI, având rolul de a facilita înțelegerea normelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și transferul acestora de la un operator de date la altul (inclusiv în afara teritoriului României).
Acest ghid prezintă mecanisme și metode care să contribuie la prevenirea și/ sau corectarea acțiunilor neconforme ale beneficiarilor și reunește concluzii ale dezbaterilor tematice, cu caracter practic, susținute în vederea sincronizării și asigurării premiselor pentru o aplicare unitară a prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 la nivelul sistemului FESI.

Categorie: Anunțuri, luni, 22 martie 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi