Un nou proiect implementat de ANFP prin POAT

Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță demararea proiectului ,,Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrulsistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, cod proiect 3.1.107, cod SMIS2014+ 128212.

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, pe o perioadă de 26 de luni.

Valoarea totală a proiectului: 3.681.702,11 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.125.050,82 lei, iar valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului este de 556.651,29 lei.

Proiectul își propune dezvoltarea capacității manageriale a structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI prin asigurarea înțelegerii modalității de aplicare a reglementărilor în materie de prelucrare si protecție a datelor cu caracter personal în derularea activităților specifice.

Detalii despre implementarea proiectului pot fi consultate AICI.

joi, 01 august 2019