Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Cresterea capacităţii funcţionarilor publici din cadrul MAPN şi ANFP de a gestiona procesele de management strategic şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice

Denumirea proiectului „Cresterea capacităţii funcţionarilor publici din cadrul MAPN şi ANFP de a gestiona procesele de management strategic şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice” – cod SMIS 22857

Sursa de finanţare:

Fondul Social European (FSE) - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

Valoarea proiect: 1.124.000,00 lei (fără TVA)

Durata proiectului: 18 luni (ianuarie 2011 – iulie 2012)

Scopul proiectului:

Eficientizarea proceselor de management strategic şi a utilizării instrumentelor de modernizare de către funcţionarii publici din instituţiile partenere. Realizarea documentelor şi implementarea practică a unor instrumente dezvoltate în cadrul modulelor de formare, pentru a realiza o abordare practică, spre folosul instituţiilor partenere.

Activităţi derulate/preconizate in cadrul proiectului: 

 • Constituirea echipei de management al proiectului;
 • Selectarea funcţionarilor publici – grupul ţintă ce va beneficia de instruire;
 • Realizarea unei baze de date care să cuprindă informaţii cu privire la funcţionarii publici instruiţi şi certificaţi în cadrul acestui proiect;
 • Achiziţionarea de echipamente necesare derulării proiectului;
 • Lansarea oficială a proiectului;
 • Organizarea şi desfăşurarea a celor 7 module de instruire:
  • Politici publice
  • Planificare strategică
  • Management de proiect
  • Managementul pe bugete
  • Achiziţii publice
  • Formare de formatori
  • Managementul resurselor umane
 • Centralizarea materialelor rezultate ca urmare a derulării celor 7 module de instruire;
 • Activităţi de coordonare, evaluare, raportări;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului.

Activitati derulate pana in prezent:

 • Au fost elaborate criteriile de evaluare pentru selecţia şi repartizarea personalului ANFP şi MApN, pentru departajarea
  corectă a solicitărilor şi încadrarea participanţilor pe grupe, în măsura locurilor alocate. Criteriile sunt menite să asigure accesul la cursuri a tuturor persoanelor ce au aplicat, raportate la fişa postului, postul deţinut;
 • ANFP, prin grupul de lucru, a realizat metodologia şi criteriile de selecţie, precum şi împărţirea pe grupe în funcţie de
  opţiunea 1 exprimată în cadrul fişei de înscriere;
 • A fost elaborată Notificarea nr 2/2011 cu privire la modificarea componenţei grupului ţintă, ca urmare a adresei făcute de către MApN. Modificarea se referă la includerea în grupul ţintă a personalului cu caracter de ofiţeri şi personal contractual; 
 • Au fost realizate concepţia grafică şi textele materialelor promoţionale;
 • A fost lansată procedura de achiziţie de materiale promoţionale, utilizându-se serviciul electronic SEAP; 
 • Procedura de achiziţie publică pentru servicii de formare a fost demarată.

 Arhivă anunțuri