Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhiva anunturi proiect cod SMIS 22857

19.10.2011 Invitaţie de participare achiziţie publică  

Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru servicii de cazare in cadrul proiectului „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”, cod SMIS 22857, în conformitate cu documentaţia ataşată.

Modalitatea de desfaşurare: Procedura internă – servicii – anexa 2B;

Criteriul de atribuire - "Preţul cel mai scăzut";

COD CPV 55110000-4 Servicii cazare la hotel

Tip contract: Servicii;

Obiectul contractului: Servicii de cazare;

Termenul limită de depunere a ofertelor – 25.10.2011 ora 11:00 ;

Adresa de depunere a ofertelor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;

Termenul de deschidere a ofertelor -25.10.2011 ora 13 :00 ;

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;

Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 20.10.2011 ora 16.00 ;

Termenul limită de răspuns la clarificări - 21.10.2011 ora 16.00 ;

Limba de redactare a ofertei : Limba Romană ;

Modalitatea de atribuire : Contract de achizitie publică ;

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din Fonduri Comunitare :

Proiectul „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”, cod SMIS 22857 fost aprobat pentru finanţare prin Programul Operaţional – Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) prin Decizia de finanţare nr. 5/11.01.2011.

Durata contractului: 1 lună;

Valorea estimată: 32.000 lei;

Moneda in care se transmite oferta de preţ : RON

Cuantumul Garantiei de participare : 640 lei

Garanţia de participare, conform art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi constituita fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, fie prin virament bancar. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorităţii contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada în original a constituirii acestei garanţii trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru virament bancar contul in care se va vira garantia este urmatorul:ANFP Cod fiscal 12979825RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB.

Criteriile de calificare şi Caietul de sarcini se regăsesc in Documentaţia de atribuire care se poate descarca de pe site-ul ANFP www.anfp.gov.ro- sectiunea Anunţuri. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.780, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro.

Documentatie

13.05.2011 ANFP iniţiază procedura de achiziţie "Servicii de formare"  

Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru "Servicii de formare" în cadrul proiectului„Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”, cod SMIS 22857, în conformitate cu documentaţia ataşată.
Modalitatea de desfaşurare: Procedura internă – servicii – anexa 2B;
Criteriul de atribuire - "Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" ;
COD CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională
COD CPV 80521000-2 Servicii privind programele de formare

Tip contract: Servicii;
Obiectul contractului: Servicii de formare profesională;
Termenul limită de depunere a ofertelor – 25.05.2011 ora 11:00 ;
Adresa de depunere a ofertelor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul de deschidere a ofertelor - 25.05.2011 ora 13 :00 ;
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 20.05.2011 ora 16.00 ;
Termenul limită de răspuns la clarificări - 23.05.2011 ora 16.00 ;
Limba de redactare a ofertei : Limba Romană ;
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitie publică

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din Fonduri Comunitare :
Proiectul “Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi  din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice” cod SMIS 22857, a fost aprobat pentru finanţare prin Programul Operaţional – Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) , AXA PRIORITARA I, prin Decizia de finanţare nr. 5/11.01.2011
Durata contractului:15 luni;
Valorea estimată: 500.000 lei;
Moneda in care se transmite oferta de preţ: RON
Cuantumul Garantiei de participare: 10.000 lei

Garanţia de participare, conform art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  poate fi constituita fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, fie prin virament bancar. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorităţii contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada în original a constituirii acestei garanţii trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru virament bancar contul in care se va vira garantia este urmatorul: ANFP  Cod fiscal 12979825 cont IBAN RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB.
Criteriile de calificare şi Caietul de sarcini se regăsesc in Documentaţia de atribuire ataşată.
Clarificare

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.780, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro.