Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhiva anunturi proiect cod SMIS 437601.09.2011 - Anunţ procedură de achiziţie 

Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru Servicii de organizare a sesiunilor pilot a programelor de formare in sistem blended learning in cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale”, având codul SMIS - CSNR 4376, în conformitate cu documentaţia ataşată.
Modalitatea de desfaşurare: Procedura internă – servicii – anexa 2B;
Criteriul de atribuire - "Preţul cel mai scăzut";
COD CPV 55100000-1 Servicii hoteliere
COD CPV 60000000-8 Servicii de transport
Tip contract: Servicii;
Obiectul contractului: Servicii de organizare a sesiunilor pilot a programelor de formare in sistem blended learning;
Termenul limită de depunere a ofertelor – 08.09.2011 ora 11:00;
Adresa de depunere a ofertelor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul de deschidere a ofertelor -08.09.2011 ora 13 :00;
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor ; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 05.08.2011 ora 16.00;
Termenul limită de răspuns la clarificări - 06.09.2011 ora 14.00;
Limba de redactare a ofertei : Limba Romană;
Modalitatea de atribuire : Contract de achizitie publică;
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din Fonduri Comunitare :

Proiectul „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea
dezvoltării societăţii informaţionale”, având codul SMIS-CSNR 4376, a fost aprobat pentru finanţare prin Programul Operational Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice ” din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională prin Contractul de finanţare nr. 172/323/10.03.2010.
Durata contractului : 4 luni;
Valorea estimată : 295.000 lei;
Moneda in care se transmite oferta de preţ : RON
Cuantumul Garantiei de participare : 5900  lei

Garanţia de participare, conform art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi constituita fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, fie prin virament bancar.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorităţii contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada în original a constituirii acestei garanţii trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru virament bancar contul in care se va vira garantia este urmatorul:
ANFP Cod fiscal 12979825
RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB.
Criteriile de calificare şi Caietul de sarcini se regăsesc in Documentaţia de atribuire care se poate descarca de pe
site-ul ANFP www.anfp.gov.ro - sectiunea Anunţuri.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.780, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro

 
Documentaţie de atribuire

22.07.2011 - Invitaţie de participare
 
Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru Servicii de organizare a sesiunilor pilot a programelor de formare in sistem blended learning in cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale”, având codul SMIS - CSNR 4376, în conformitate cu documentaţia ataşată.
Modalitatea de desfaşurare: Procedura internă – servicii – anexa 2B;
Criteriul de atribuire - "Preţul cel mai scăzut" ;
COD CPV 55100000-1 Servicii hoteliere
COD CPV 60000000-8 Servicii de transport
Tip contract: Servicii;
Obiectul contractului: Servicii de organizare a sesiunilor pilot a programelor de formare in sistem blended learning;
Termenul limită de depunere a ofertelor – 29.07.2011 ora 11:00 ;
Adresa de depunere a ofertelor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti,
cod poştal 050036 ;
Termenul de deschidere a ofertelor -29.07.2011 ora 13:00 ;
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 26.07.2011 ora 16.00 ;
Termenul limită de răspuns la clarificări - 28.07.2011 ora 14.00 ;
Limba de redactare a ofertei : Limba Romană ;
Modalitatea de atribuire : Contract de achizitie publică ;
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din Fonduri Comunitare :

Proiectul „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea
dezvoltării societăţii informaţionale”, având codul SMIS-CSNR 4376, a fost aprobat pentru finanţare prin Programul Operational Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
electronice ” din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională prin Contractul de finanţare nr. 172/323/10.03.2010.
Durata contractului : 6 luni;
Valorea estimată : 315.600 lei;
Moneda in care se transmite oferta de preţ : RON
Cuantumul Garantiei de participare : 6300 lei

Garanţia de participare, conform art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi constituita fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, fie prin virament bancar.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorităţii contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada în original a constituirii acestei garanţii trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru virament bancar contul in care se va vira garantia este urmatorul:
ANFP Cod fiscal 12979825
RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB.
Criteriile de calificare şi Caietul de sarcini se regăsesc in Documentaţia de atribuire care se poate descarca de pe
site-ul ANFP www.anfp.gov.ro- sectiunea Anunţuri.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.780, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro.


Documentaţie
  
13.07.2011 - Invitaţie de participare

Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru Servicii de organizare a sesiunilor pilot a programelor de formare in sistem blended learning in cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale”, având codul SMIS - CSNR 4376, în conformitate cu documentaţia ataşată.
Modalitatea de desfaşurare: Procedura internă – servicii – anexa 2B;
Criteriul de atribuire - "Preţul cel mai scăzut" ;
COD CPV 55100000-1 Servicii hoteliere
COD CPV 60000000-8 Servicii de transport
Tip contract: Servicii;
Obiectul contractului: Servicii de organizare a sesiunilor pilot a programelor de formare in sistem blended learning;
Termenul limită de depunere a ofertelor – 19.07.2011 ora 11:00 ;
Adresa de depunere a ofertelor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul de deschidere a ofertelor -19.07.2011 ora 13 :00 ;
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 15.07.2011 ora 16.00 ;
Termenul limită de răspuns la clarificări -18.07.2011 ora 14.00 ;
Limba de redactare a ofertei: Limba Romană ;
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitie publică ;
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din Fonduri Comunitare:

Proiectul „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea
dezvoltării societăţii informaţionale”, având codul SMIS-CSNR 4376, a fost  aprobat pentru finanţare prin Programul Operational Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice ” din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională prin Contractul de finanţare nr. 172/323/10.03.2010.
Durata contractului: 6 luni;
Valorea estimată: 372.000 lei;
Moneda in care se transmite oferta de preţ: RON
Cuantumul Garantiei de participare: 7400 lei

Garanţia de participare, conform art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi constituita fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, fie prin virament bancar.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorităţii contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada în original a constituirii acestei garanţii trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru virament bancar contul in care se va vira garantia este urmatorul:
ANFP Cod fiscal 12979825 RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB.
Criteriile de calificare şi Caietul de
sarcini se regăsesc in Documentaţia de atribuire care se poate descarca de pe site-ul ANFP www.anfp.gov.ro - sectiunea Anunţuri.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.780, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro.


Detalii
 
13.07.2011 - Noutăţi privind desfăşurarea programelor de formare în sistem blended learning

Documente suport privind derularea programelor de formare în sistem blended learning dezvoltate în cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” cod SMIS 4376
Planificareaprogramelor de formare
Regulamentprivind participarea la programele de formare în sistem blended learning
Lista instituţii participante la programele de formare în sistem blended learning
 
08.07.2011 - Anunţ privind procedura de selecţie a participanţilor la programele în sistem blended learning

În urma aplicării procedurii de selecţie a persoanelor care s-au înscris la programele de formare ce vor fi organizate în sistem blended learning, ANFP a transmis instituţiilor publice centrale şi locale o adresă în care se precizează numărul maxim de locuri alocat fiecărei instituţii, precum şi repartizarea acestor locuri pe cele 20 de programe.
Astfel, conducerea fiecărei instituţii trebuie să nominalizeze dintre persoanele care au aplicat până la data de 06.06.2011, ora 16.00 cu respectarea numărului de locuri per program care le-au fost repartizate şi să transmită lista cu persoanele nominalizate în format electronic, scanată, la adresa de email elearning@anfp.gov.ro, până la data de 29 iunie 2011, orele 12.00. De asemenea, în adresă se menţionează faptul că participanţii nominalizaţi la programele de formare au obligaţia de a accesa platforma de e-learning disponibilă la adresa www.anfponline.ro şi de a se înregistra on-line începând cu data de 30 iunie 2011. Ulterior, pe baza validării de către administratorul de sistem, fiecare participant va primi un nume utilizator şi o parolă care vor permite parcurgerea programului.
Ca urmare a numărului mare de înscrieri, 4.171 de persoane din cadrul administraţiei publice locale şi centrale, în cadrul proiectului au fost stabilite 1.000 de locuri pentru participanţii la programele de formare.
Pentru primii 500 de participanţi clasaţi în urma evaluării realizate de către formatorii programelor de formare pe baza parcurgerii testelor în format online, cheltuielile de cazare şi transport pentru sesiunile faţă în faţă vor fi suportate din bugetul proiectului. Menţionăm faptul că participanţi care nu se încadrează în număr de locuri suportate de proiect au posibilitatea de a lua parte la sesiunile faţă în faţă în măsura în care cheltuielile de transport şi cazare sunt suportate de către instituţie sau personal, după caz.
Persoanele participante la sesiunile online şi faţă în faţă ale programele de formare vor primi un certificat eliberat de către ANFP în condiţiile OMAI nr. 98/2011 iar persoanele care participă doar la sesiunea online vor primi un certificat de participare din partea proiectului.
 
21.06.2011 - Procedura selecţie participanţi programe e-learning

Procedura selecţie participanţi în cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” - cod SMIS 4376.
Anexa 1
Anexa 4
Anexa 6

06.06.2011 - Închiderea înscrierilor la programele de formare în sistem blended elearning  

Vă anunţăm că procedura de înscrieri la programele de formare în sistem blended learning dezvoltate în cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale Cod SMIS: 4376” finanţat prin FEDR, POSCCE s-a încheiat în data de 06.06.2011, orele 16.00.
Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici va derula până pe data de 15 iunie 2011 procedura de selecţie a participanţilor.
Totodată, dorim să vă anunţăm ca numărul de locuri pentru cele 20 de programe de formare, finanţate prin finanţat prin FEDR, POSCCE este de 400 participanţi (approximativ 20 de participanti /program de formare), lista finală cu numarul de locuri alocate pe fiecare instituţie va fi afişată pe site-ul Agenţiei - www.anfp.gov.ro , imediat dupa finalizarea procedurii de selecţie.
Mulţumim tuturor institutiilor pentru interesul acordat în participarea la programele de formare în sistem blended learning.  

18.05.2011 - ANFP lansează programe de formare în sistem e-learning
 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în perioada martie 2010-martie 2012 proiectul ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale”, cod SMIS-CSNR 4376, având ca obiectiv creşterea accesibilităţii şi flexibilităţii ofertei de perfecţionare a ANFP pentru funcţionarii publici, prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicării.
Programele de formare dezvoltate în regim e-learning de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) în cadrul acestui proiect, se vor realiza printr-o abordare nouă, modernă şi accesibilă prin care participanţii vor putea învăţa în ritmul lor propriu. Astfel, timpul dedicat formării va fi folosit mai eficient permiţând discutarea problemelor şi situaţiilor întâlnite în activitatea profesională prin sesiuni tutoriale şi schimb de experienţă.
Programele de formare se vor derula prin:
- sesiuni online: forum de discuţii, autoinstruire, consultări practice, acces online la materiale de formare şi la materiale
suplimentare, pe care le puteţi accesa pe site-ul ANFP la link-ul http://www.inaonline.ro/sine4/login.jsp în perioada iulie -
octombrie;
- sesiuni faţă în faţă: ateliere de lucru, coaching/mentoring, discuţii, lucru în echipă, care vor fi organizate în perioada iulie - octombrie pe durata a 2 zile, costurile de cazare şi transport fiind suportate din bugetul proiectului.  
Listă cursuri pilotate şi formatorii implicaţi
Invitaţie participare la cursuri
Formular de înscriere 

14.02.2010 - ANFP lansează programe de formare în sistem e-learning
 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în perioada martie 2010-martie 2012 proiectul ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale”, cod SMIS-CSNR 4376, având ca obiectiv creşterea accesibilităţii şi flexibilităţii ofertei de perfecţionare a ANFP pentru funcţionarii publici, prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicării.
Programele de formare dezvoltate în regim e-learning de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)  în cadrul
acestui proiect, se vor realiza printr-o abordare nouă, modernă şi accesibilă prin care  participanţii vor putea învăţa în ritmul lor propriu. Astfel, timpul dedicat formării va fi folosit mai eficient permiţând discutarea problemelor şi situaţiilor întâlnite în activitatea profesională prin sesiuni tutoriale şi schimb de experienţă.
Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor dumneavoastră de formare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vă adresează rugămintea de a descărca şi de a transmite chestionarul privind analiza nevoilor de formare pe adresa de email: elearning@anfp.gov.ro, până la data de 25.11.2010. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa d-rei Corina Chitea- la tel. 0374112814, email: elearning@anfp.gov.ro  

Descarcă chestionarul aici.