Proiect I.D.E.A.S. – Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România)

Agenția Națională a Funcționarilor Publici informează că a fost lansat proiectul I.D.E.A.S. – Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România), finanțat de Comisia Europeană, DG Justiție și Consumatori și implementat de Compania pentru formarea și angajarea persoanelor cu dizabilități din Slovenia, cu parteneri din sectorul privat și public din România, Slovenia și Croația.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici este unul dintre partenerii români, alături de asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 și fundaţia Forum for International Communications.

Proiectul se va desfășura pe parcursul a doi ani (2017-2018) și are ca obiectiv promovarea și stimularea punerii în aplicare a principiului nediscriminării și respectarea acestuia și a drepturilor omului, prin crearea și dezvoltarea Cartelor Diversității în Slovenia, România și Croația pentru sectorul privat și public.

Cel mai important rezultat al proiectului va fi elaborarea Cartei Diversității și promovarea acesteia către organizațiile din mediul privat și public, în vederea aderării acestora la principiile susținute prin textul Cartei. De asemenea, proiectul va contribui la asigurarea unui nivel mai bun de informare a beneficiarilor direcți ai proiectului, precum și a publicului larg, în ceea ce privește principiul nediscriminării, respectarea drepturilor omului, egalitatea de șanse, managementul diversității, prin activități specifice:
-dezvoltarea și furnizarea de programe de formare
-dezvoltarea de instrumente online
-organizarea de evenimente de informare
-schimb de bune practici.

Informații suplimentare pot fi obținute pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici www.anfp.gov.ro, la secțiunea Proiecte/În implementare.

joi, 30 martie 2017