Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, partea a II-a

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici implementează, în perioada 01 februarie 2017 – 31 ianuarie 2020 proiectul ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod 1.1.031, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 
- consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea FESI, 
- dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT de a implementa proiecte și gestiona fonduri europene nerambursabile.
În acest moment este deschisă înscrierea participanților pentru a doua etapă a sesiunilor de formare.

Detalii

marți, 16 octombrie 2018