Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Invitaţie înscriere cursuri gratuite DPO-ANC derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) implementează în perioada august 2019 – ianuarie 2023 în calitate de beneficiar proiectul ”Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii  FESI”, cod proiect 1.1.114, cod SMIS2014+129690

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 6.577.646,22 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.570.588,82, iar valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului este de 1.007.057,40 lei.

Obiectivul general este reprezentat de consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea FESI de a implementa proiecte și gestiona fonduri europene nerambursabile.

Obiectiv specific este reprezentat de consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea fondurilor ESI atât prin formarea orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, cât și prin formarea specializată și certificarea în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

În perioada martie – iulie 2022 este prevăzută organizarea și derularea a 10 sesiuni de formare din cadrul Modulului de formare în vederea obținerii certificării ANC/ MMJS/MEN în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, pentru care înscrierea se va realiza în mod etapizat. 

În acest moment este deschisă etapa a cincea de înscriere a participanților pentru sesiunile de formare din cadrul Modului 2 de formare profesională specializată și certificată ANC în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, format din 3 sesiuni, respectiv cele previzionate a se derula în perioada 07 martie  -18 mai 2022, având o durată de 8 zile structurat în trei etape, respectiv 5 zile (de luni până vineri) – prima parte, experiența/ pregătire practică (120 ore) la un interval de șase săptămâni de la încheierea primelor 5 zile – a doua parte și 3 zile (de luni până miercuri) a treia parte.

ATENȚIE: Instituții ce NU fac parte din grupul țintă al proiectului cod 1.1.114

Precizăm faptul că acest modul se adresează unui număr de aproximativ 200 funcţionari publici de la nivelul beneficiarilor FESI, responsabili cu protecția datelor cu caracter personal, desemnați la nivelul instituției prin act administrativ.
De asemenea, o condiție specifică pentru participarea la acest modul de formare și obținerea certificării ANC, o reprezintă deținerea studiilor superioare finalizate cu diplomă de licență.
Astfel, participanții înscriși la acest modul de formare vor fi selectați în conformitate cu acest criteriu!

Lista tipurilor de programe operaționale finanțate din FESI în România

ANFP își rezervă dreptul să analizeze și poate să limiteze candidaturile persoanelor care au aplicat în sistemul online pentru sesiunile de formare din cadrul proiectului, la un număr de aproximativ de 5 funcţionari publici din cadrul aceleiași instituții per sesiune de formare, după caz, corelat cu îndeplinirea condițiilor de participare, gradul de interes pentru modulul selectat și respectarea principiului primul venit, primul servit, în vederea respectării egalității de șanse privind accesul tuturor instituțiilor interesate, asigurându-se totodată, reprezentativitatea teritorială și instituțională la nivelul administrației publice centrale și locale, într-un grad cât mai ridicat.
Sesiunile de instruire se vor desfășura în sistem clasic (față în față) în cadrul unor unități hoteliere cu regim de 4* situate în municipiul Brașov sau în municipiul Sibiu (în funcție de disponibilitatea locațiilor).

Durata sesiunilor de instruire:

  •  8 zile pentru M2 (etapa I: check-in duminică/ check-out vineri, etapa II: experiența/ pregătire practică (120 ore) la un interval de șase săptămâni ,etapa III: check-in duminică/ check-out miercuri).  

În vederea asigurării unor cât mai mari şanse de participare persoanelor interesate, în limita locurilor disponibile, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că înscrierea participanţilor se face după principiul ”Primul venit, primul servit”, precum şi în baza conformităţii şi a corectitudinii în completarea paşilor de înscriere şi a documentelor solicitate.

1. Pentru înscrierea la sesiunile de formare, trebuie îndeplinite obligatoriu condițiile specifice care se regăsesc în formularul de înscriere disponibil mai jos, pentru modulul de formare selectat.

Astfel, înscrierea la sesiunile de formare disponibile, se va face online, conform procedurii de mai jos: 

Pentru înscrierea la o sesiune de formare, vă recomandăm, ca în primul rând, să descărcaţi Formularul de înscriere disponibil aici: Formular  Modul de formare profesională specializată și certificată ANC în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal în vederea completării şi semnării de către participant şi de către Ordonatorul de credite al instituţiei.

2. În vederea confirmării şi validării înscrierii pentru participarea la modulul de formare selectat, este obligatorie încărcarea, în spaţiul destinat (Încărcare formular), a Formularului de înscriere aprobat. Odată cu încărcarea Formularului de înscriere, veţi încărca Fişa postului dvs. şi Ordin/ Decizie de numire/ Dispoziţie a ordonatorului de credite de numire, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor specifice aferente modulului selectat. 
Având în vedere faptul că aplicaţia permite încărcarea unui singur fişier, vă rugăm să scanaţi toate documentele menţionate anterior (Formular, Fişa postului şi Ordin/ Decizie/ Dispoziţie, Diplomă licență) într-un singur document în format pdf, care să nu depășească dimensiunea de maxim 1 MB (aproximativ 8 pagini).

ATENȚIE! Pentru participantii la cursurile cu certificare ANC, documentele justificative îndeplinirii condiției de studii, respectiv certificarea studiilor superioare finalizate cu diplomă de licență, precum și documentele necesare certificării (CI, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie - pentru persoanele care si-au schimbat numele) se vor transmite exclusiv către adresa de e-mail dedicată: monica.munteanu@formenerg.ro. 


  
3. !PENTRU ÎNSCRIERE LA SESIUNILE DE FORMARE DISPONIBILE, ACCESAŢI ÎNSCRIERE AICI!

IMPORTANT! Toate costurile aferente derulării sesiunilor de formare, respectiv serviciile de formare și certificare, cazare și masă ale cursanților sunt susținute integral din bugetul proiectului, precum și costurile aferente transportului dus-întors, în limita a 350,00 lei fără TVA per fiecare participant. Decontarea cheltuielilor de transport se va realiza cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, și se va face individual. Pentru modulul 2, decontarea cheltuielilor de transport se va realiza pentru fiecare etapă de formare față în față. Distanţa luată în calcul reprezintă suma distanţelor de la localitatea din care provine instituția la locul de desfăşurare a sesiunilor de instruire şi retur.


4. INFORMARE DATE CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale persoanelor participante în cadrul modulelor de formare sunt utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea proiectului cod 1.1.114 şi respectarea prevederilor contractului de finanţare, (deconturi cheltuieli, raportare statistică/ indicatori program, documente justificative activități/plăți, activitatea de raportare către AMPOAT, etc), conform art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  
5. Pentru mai multe informații puteți consulta documentele de mai jos:

- Calendar sesiuni Modul 2 disponibile

- Lista tipurilor de programe operaționale finanțate din FESI în România

- Instituții ce NU fac parte din grupul țintă al proiectului cod 1.1.114

- Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- Metodologie privind înscrierea participanților în sistem online la modulele/ sesiunile de formare din cadrul proiectului, cod proiect 1.1.114

- Metodologie privind selecția participanților înscriși în sistem online la modulele/sesiunile de formare din cadrul proiectului, cod proiect 1.1.114

- Regulamentul și metodologia de evaluare a participanților pentru modulele de formare organizate în cadrul proiectului, cod proiect 1.1.114

Metodologia de desfășurare a sesiunilor ANC

 

Persoane de contact:

Mihaela ROMAN, coordonator formare: mihaela.roman@anfp.gov.ro 
Corina NIȚĂ, expert formare 1: corina.nita@anfp.gov.ro  
Aida MILITARU, expert formare 2: aida.militaru@anfp.gov.ro 

Telefon: 0374112800 / 0374112851


Vă mulţumim pentru interesul acordat!

Categorie: Anunțuri, miercuri, 09 februarie 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi