Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

ANUNȚ IMPORTANT privind înscrierea la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene - sesiuni 2015

În vederea facilitării și creșterii numărului de participanți înscriși la sesiunile de formare din cadrul Programului de formare specifică în domeniul achizițiilor publice organizate în perioada 26 ianuarie 2015 – 06 martie 2015, a fost extinsă eligibilitatea grupului țintă și prin includerea persoanelor care, în viitor, vor fi implicate în procedurile de achiziții publice/ comisii de evaluare.

Astfel, Programul de formare specifică în domeniul achiziţiilor publice se adresează unui număr de aproximativ 2.000 de
persoane din cadrul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care sunt beneficiare/potenţiale beneficiare ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:

  • Am acordul instituției pentru participarea la acest program de formare.
  • Instituția unde lucrez se regăsește în regiunea de dezvoltare pentru care aplic.
  • Declar ca nu am mai participat in ultimii 2 ani la programe de formare în domeniul Achizițiilor publice, finanțate din fonduri europene
  • Implicare în activități din domeniul Achizițiilor publice (a se bifa minim una dintre cele două opțiuni):
  • În prezent, sunt implicat/ă în activități privind derularea procedurilor de achiziții publice, precum:elaborarea documentațiilor de atribuire, participarea ca membru în comisii de evaluare a ofertelor tehnice;

               SAU

  • În viitor, voi fi implicat/ă în activități privind derularea procedurilor de achiziții publice, precum:elaborarea documentațiilor de atribuire, participarea ca membru în comisii de evaluare a ofertelor tehnice.

1. Pentru înscrierea la o sesiune de formare, vă recomandăm, ca în primul rând să certificați disponibilitatea sesiunilor pentru regiunea din care faceţi parte, apoi să descărcaţi NOUL FORMULAR DE ÎNSCRIERE disponibil aici, modificat în conformitate cu noile condiții de eligibilitate, în vederea completării, ştampilării şi semnării de către participant şi de către Ordonatorul de credite al instituţiei.

2. În vederea confirmării şi validării înscrierii pentru participarea la sesiunea de formare selectată, pentru situația în care în
prezent, sunteți implicat/ă în activități privind derularea procedurilor de achiziții publice
 vă rugăm să încărcați, în spaţiul destinat (Încărcare formular), a Formularului de înscriere aprobat. Odată cu încărcarea Formularului de înscriere, veţi încărca Fişa postului dvs. şi/sau Ordin/ Decizie de numire/ Dispoziţie a ordonatorului de credite de numire în calitate de membru în comisiile de evaluare a ofertelor, în copie, ce vor fi scanate succesiv într-un singur document în format pdf, dimensiune de maxim 1 MB (aproximativ 8 pagini).

3. !PENTRU ÎNSCRIERE LA SESIUNILE DE FORMARE DISPONIBILE, ACCESAŢI ÎNSCRIERE AICI!

Categorie: Anunțuri, vineri, 23 ianuarie 2015


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi