În atenția managerilor publici – componenta externă a evaluării performanțelor profesionale individuale 2017

În vederea realizării componentei externe a evaluării performanțelor profesionale individuale ale managerilor publici pentru anul 2017, autoritățile/instituțiile publice au fost înștiințate de demararea procesului de evaluare prin circulara nr.62535/ 2018, al cărei conținut îl puteți consulta aici.
Documentele necesare evaluării vor fi transmise către Agenția Națională a Funcționarilor Publici până la data de 10 decembrie 2018, accesând link-ul comunicat pe e-mail-ul dumneavoastră, prin intermediul instituției/ autorității publice în cadrul căreia vă desfășurați activitatea.
Modelul raportului de activitate pentru perioada evaluată poate fi descărcat aici.

luni, 03 decembrie 2018