Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Concurs de consilier parlamentar la Camera Deputaţilor


Camera Deputatilor organizează în zilele de 25 noiembrie şi 10 decembrie 2021 concurs (exclusiv pentru persoanele cu handicap) pentru ocuparea unui post vacant, pe durată determinată, de consilier parlamentar în cadrul Departamentului Legislativ - Direcţia Pentru Lucrările şi Secretariatul Comisiilor - Comisia Pentru Muncă şi Protecţie Socială.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie:
- să deţină cetățenia română;
- să cunoască limba română;
- să aibă 18 ani împliniți;
- să deţină studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
- să aibă 3 ani de vechimea minimă în specialitatea studiilor;
- să deţină certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti;
- să fie apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei;
- să deţină Cazier judiciar fără antecedente penale;
- să nu fi desfăşurat activități de poliţie politică, astfel cum este definită de lege;
- să nu fi fost destituiţi dintr-o functie publica în ultimii 7 ani;

Probele de concurs:

- Proba scrisa:  25.11.2021, ora 10:00
- Proba orală: 10.12.2021, ora 10:00

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretarul comisiei de concurs, dna Madina-Maria Brezoi , telefon 021 4142241 sau interior 2241, apelabil din interiorul Palatului Parlamentului.
Detalii despre dosarul de concurs, tematică şi bibliografie pot fi obţinute: https://tinyurl.com/arsm3ys8.

Categorie: Anunțuri, luni, 22 noiembrie 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi