Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Clarificări privind stabilirea subiectelor pentru proba scrisă în cadrul concursurilor organizate de autoritățile și instituțiile publice în vederea ocupării funcțiilor publice

Subiectele şi bibliografia aferentă trebuie să conţină şi tematici privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, potrivit art. 467 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, precum şi cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare, potrivit art. 51 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie şi de conducere, punctajul este de maximum 100 de puncte, raportat la art. 618 alin. (13) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și art. 58 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul concursurilor în care ANFP desemnează reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs, acesta utilizează aplicația software specifică de extragere a subiectelor gestionată de Agenție, prin care este extras un singur subiect pe fiecare dintre cele 2 variante de seturi de subiecte, de 20 de puncte.

Concurs organizat cu participarea unui reprezentant ANFP care extrage un subiect din aplicația software de extragere a subiectelor gestionată de Agenție

În urma utilizării aplicației, subiectul extras poate viza după caz, Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Constituția României, republicată, Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Dacă în urma utilizării aplicației, nu este extras un subiect care să îndeplinească condițiile prevăzute de 51 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările, ceilalți membri ai comisiei de concurs trebuie să aibă în vedere în cuprinsul celor 2 variante ale seturilor de subiecte pentru proba scrisă, formularea unui/unor subiecte care să vizeze (în funcție de subiectul extras de reprezentantul Agenției), testarea cunoştinţelor generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, sau/și după caz, testarea cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane/protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului/prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare.

Concurs organizat fără participarea membrului reprezentant ANFP

Comisia de concurs are obligația stabilirii subiectelor pentru proba scrisă cu respectarea dispozițiilor legale, urmând ca în cuprinsul celor 2 variante ale seturilor de subiecte pentru proba scrisă, să se regăsească și subiecte prin care să fie testate, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, precum şi cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare. 

 

 

Categorie: Anunțuri, marți, 23 august 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi