Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Cadrul de competenţe – pentru nivelul de execuţie şi manageri de nivel tehnic

Pentru a face performanță un funcționar public de execuție trebuie să întrunească 7 competențe din cele 3 categorii de bază. Și toate acestea trebuie să fie stăpânite la un nivel cel puțin mediu și cât mai uniform. Cele 7 competențe nu trebuie urmărite de către managerul direct doar din perspectivă contabilă sau punitivă. Exact contrariul: mangerul trebuie să ajute constant la traseul performanței funcționarului, la îmbunătățirea sa până la excelență și la sprijinirea în dezvoltarea carierei.

Personal de Execuţie: consilier superior/ principal/ asistent/ debutant: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, alte funcții publice specifice asimilate și posturi de personal contractual similare (diferențiate, de asemenea, după gradul profesional: debutant și asistent, principal și superior.

Personal administrativ/ servicii suport: referent de specialitate, referent, alte  funcții publice specifice asimilate și posturi de personal contractual corespunzătoare acestor niveluri.

Managerul de nivel tehnic, pe de altă parte, trebuie să arate că deține toate cele 7 competențe ale unui funcționar de execuție, dar la un grad mai complex de înțelegere și aplicare, alături de care se adaugă abilitățile manageriale. 
Personal de management – nivel tehnic: şef de birou, șef de serviciu și alte funcții publice specifice asimilate și posturi de personal contractual similar.

 

*** Material elaborat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SMIS 119957 (SIPOCA 136)

 

Categorie: Anunțuri, vineri, 28 august 2020


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi