Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

ANFP facilitează participarea la concursuri prin tehnologia de asistenţă

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici susţine accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la concursurile organizate pentru ocuparea unor funcţii publice. 
În acest sens, Agenţia pune la dispoziția instituţiilor şi autorităţilor publice, gratuit, instrumente prin intermediul cărora accesul persoanelor cu dizabilităţi vizuale la concursurile pentru ocuparea unor funcţii publice să fie unul facil, adaptat nevoilor acestora.

Astfel, ANFP a achiziţionat, în luna iunie a anului 2021, pachete integrate hardware, software și pachete asistive integrate:

- ecran Braille, cu tastatură Braille pentru introducerea textului;
- imprimanta Braille, care permite imprimarea de documente în limbaj Braille;
- lector audio, care redă un text tipărit în format audio;
- lupă video de birou, care permite mărirea unui text de până la 75 de ori, combinații de contraste de culori, contrast şi luminozitate variabile pentru o mai bună vizibilitate;
- software asistiv, care, instalat pe un laptop, permite redarea audio a operațiunilor efectuate de utilizator.

Aceste instrumente au rol în egalizarea şanselor persoanelor cu dizabilităţi în susţinerea concursurilor, precum şi asigurarea condiţiilor optime pentru testarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare.

În vederea asigurării respectării dispoziţiilor speciale prevăzute de lege privind desfăşurarea concursurilor la care se înscriu persoane cu dizabilităţi, autorităţile şi instituţiile publice organizatoare ale concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice pot încheia un protocol cu ANFP pentru punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a echipamentelor asistive.

*** Procedura de achiziţie s-a derulat în cadrul proiectului “Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, Cod SMIS 119957 (SIPOCA 136), co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Beneficiarul proiectului a fost Secretariatul General al Guvernului, iar Agenția Națională a Funcționarilor Publici a fost partener, alături de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
Mai multe informaţii despre proiect, pot fi consultate prin accesarea link-ului http://www.anfp.gov.ro/continut/SIPOCA136.

Categorie: Anunțuri, miercuri, 14 septembrie 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi