Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

ANFP a realizat raportul celor 14 consultări publice derulate prin proiectul ETICA

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a elaborat, în contextul derulării proiectului „ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, Raportul final cu privire la organizarea și parcurgerea procedurilor de transparență decizională și consultare publică.
Materialul este util consilierilor de etică, funcţionarilor publici şi conducătorilor instituțiilor şi autorităţilor publice, dar şi altor persoanelor interesate de domeniul eticii.
Raportul prezintă:
- etapele metodologice, organizarea și desfășurarea celor 14 evenimente regionale de tip consultare publică;
- procesul de colectare a datelor cu privire la evenimente și analiza acestor date;
- o sinteză a observaţiilor şi a propunerilor participanţilor.
Propunerile şi observaţiile participanţilor la evenimente au vizat cu precădere cadrul legal aferent consilierilor de etică. Multe dintre aceste propuneri se regăsesc în proiectul de modificare a legislației specifice inițiat de ANFP sau vor sta la baza unor demersuri viitoare.
Printre propunerile dezbătute amintim:
- posibilitatea de a exista entități independente în care să își desfășoare activitatea profesioniști cu studii de specialitate în domeniul juridic și psihologic care să pregătească funcționarii pe teme de conduită, să acorde acestora consiliere profesionistă, dar și să organizeze anual evaluarea cunoștințelor de etică și conduită ale funcționarilor publici;
- atribuțiile de consiliere etică să nu depășească 50% din totalul atribuțiilor prevăzute în fișa postului;
- normele de aplicare să specifice dreptul și obligația consilierului de etică de a participa la programe de formare și perfecționare profesională, dar și cadrul și obligația de implicare a instituției publice în acest sens;
- normele de aplicare să conțină specificații clare cu privire la divulgarea de informații care fac obiectul consilierii etice către alte persoane, indiferent de funcția și nivelul ierarhic al acesteia și să prevadă situațiile în care legea obligă prezentarea acestor informații;
- iniţierea unei colaborări între ANFP și Ministerul Educației pentru elaborarea unui program prin care să fie introduse în școli teme de studiu despre etica și conduita în administrația publică.
Raportul final cu privire la organizarea și parcurgerea procedurilor de transparență decizională și consultare publică poate fi consultat pe pagina web a ANFP, AICI, dar şi pe site-ul proiectului ETICA, www.respectreciproc.ro.

Categorie: Știri și comunicate, vineri, 08 ianuarie 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi