Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

MĂSURI ANFP ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

 

COMPONENTA C7. TRANSFORMAREA DIGITALĂ
Investiția 10 - Transformarea digitală în managementul funcției publice

 

Buget: 8.000.000 EURO

Obiectiv:
Platforma - Sistem integrat de management a serviciilor de resurse umane pentru administrația publică centrală reprezintă sistemul intern ANFP de gestiune a personalului / management al resurselor umane. Platforma va asigura, pentru instituțiile și autoritățile publice de nivel central, gestiunea internă în mod unitar, standardizat al proceselor interne de management al resurselor umane.

Țintă:
S-au instituit și este operațională platforma interactivă și colaborativă– Trimestrul al IV-lea 2025

Descrierea măsurii în PNRR:

II. SIMRU - sistem integrat și unitar de management a serviciilor de resurse umane pentru administrația publică centrală

SIMRU reprezintă o platformă de gestiune internă aprofundată, utilizată intern de către autorități și instituții publice pentru a realiza procesele de management al resurselor umane, de tipul platformei de HR utilizată la nivelul Comisiei Europene, SYSPER, care va include procese interne de MRU automatizate/standardizate de tip: date administrare personal, management organizațional, management al timpului - pontaj, cereri concediu, evidență formare, setare obiective, raportare etc.

Obiectiv: Crearea și operaționalizarea SIMRU - sistem integrat de management al resurselor umane și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice.
Valorifică sistemele informatice dezvoltate în cadrul proiectului SIPOCA 870 și contribuie major la reforma serviciului public, fundamentată pe modele și tendințe europene.

Prin acest sistem se va asigura:

- livrarea de servicii integrate de management al resurselor umane pentru administrația publică centrală, cu o platformă integrată de gestiune a documentelor și a datelor referitoare la angajați și angajatori, elemente colaborative - de tip self service (acces dosar profesional digital pentru angajat, generare adeverințe - automatizat, cazier administrativ, validare acte de studii etc.) și self management (actualizarea directă de către funcționar a propriului dosar profesional),
- servicii de raportare evidență bugetari, gestiune personal administrație publică, venituri salariale, elemente de carieră/ în vederea fundamentării politicilor publice guvernamentale (Open Government Data),
- analiză privind extinderea SIMRU cu un modul de servicii financiare integrate (SFI) asociate resurselor umane pentru administrația publică centrală (managementul prezenței/gestiunea și plata drepturilor salariale pentru administrația centrală - cel puțin pentru funcționarii publici, cu aderarea în mod voluntar a administrației locale.)