Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiect ”Depășirea provocărilor în domeniul lucrătorilor detașați prin cooperarea partenerilor sociali din sectorul public”

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Depășirea provocărilor în domeniul lucrătorilor detașați prin cooperarea partenerilor sociali din sectorul public

OBIECTIV: îmbunătățirea diseminării și a accesului la informații privind drepturile și obligațiile lucrătorilor detașați și a angajatorilor acestora și creșterea cooperării transnaționale între părțile interesate relevante prin  îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor în acest sens

SURSA DE FINANȚARE: Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

BENEFICIAR: Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid – CSIT (Coaliția Sindicală Independentă a Lucrătorilor din Madrid)

PARTENERI: ANFP, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie din România, Alianța Tuturor Sindicatelor din Polonia, Federația Națională din Comerț, Servicii, Vamă și Turism Podkrepa din Bulgaria, Confederația Sindicatelor Autonome din Serbia, Federaţia Generală a Sidicatelor privind Încrederea în Educație din Regatul Unit, Asociația Inițiativa pentru Mobilitatea în Muncă din Polonia, Universitatea la Distanță din Madrid, Sindicatul Administrației Publice și de Stat din Macedonia, Sindicatul Sindicatelor Independente din Albania

BUGET: 207.724,80 Euro grant

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 1 ianuarie 2017 – 1 septembrie 2018

ACTIVITĂȚI:

  • Întâlnirea de deschidere a proiectului – Madrid, 23 martie 2017

Fază de pregătire pentru demararea activităţilor proiectului: stabilirea echipei de implementare a proiectului, organizarea grupurilor de lucru, clarificări între parteneri, stabilirea modalităţilor de comunicare, strategia privind campania de informare / diseminare, aspecte financiare.

Materiale prezentate în cadrul întâlnirii:

  • Cercetarea şi analiza nevoilor

Realizarea unei cercetări cu scopul de a îmbunătăţi gradul de cunoaştere cu privire la implementarea directivei UE referitoare la lucrătorii detaşaţi şi rolul partenerilor sociali. Cercetarea va fi descriptivă, iar datele vor fi colectate pe baza unor chestionare aplicate în fiecare țară participantă, care vor fi încărcate pe o platformă web.

  • Sesiunea de pregătire a partenerilor sociali

Două zile de pregătire transnaţională în Serbia în ceea ce priveşte monitorizarea şi implementarea Directivei 96/71/EC, folosirea platformei UE dezvoltate în acest sens şi îmbunătăţirea cooperării administrative transnaţionale şi a rolului partenerilor sociali în această privinţă.
Pregătirea va îmbunătăţi abilităţile şi competenţele partenerilor sociali astfel încât aceştia să înţeleagă şi să poată monitoriza implementarea Directivei privind lucrătorii detaşaţi pentru a contribui la o mai bună protecţie a drepturilor acestora şi pentru a asigura o mai mare claritate în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile companiilor, cât şi ale autorităţilor, pentru a preveni încălcarea regulilor aplicabile. Participanţii vor fi selectaţi pe baza unor criterii stabilite de echipa de proiect şi vor disemina la nivel național cunoştinţele obţinute.

  • Crearea unui cadru comun de acţiune, cooperare şi relaţionare

1. Workshop transnațional în Polonia – organizat pentru 26 de persoane din ţările partenere (total 300): reprezentanţi ai sindicatelor, asociaţiilor angajatorilor, experţi din cadrul universităţilor, reprezentanţi ai ONG-urilor, politicieni, factori de decizie. Partenerii sociali vor avea posibilitatea de a discuta şi adopta modele pentru informarea lucrătorilor din ţările partenere, de a elabora modele de strategii şi recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor.
2. Mese rotunde în fiecare ţară parteneră – vor reuni toate părţile implicate, inclusiv personalităţi publice din ţările partenere. Rolul meselor rotunde este de a multiplica rezultatele proiectului la nivel național, de a iniţia discuţii între părţile implicate cu privire la implementarea directivei europene şi pentru a propune acţiuni viitoare în această privinţă.

  • Promovarea proiectului 

1. Dezvoltare pagină website
2. Deschidere pagină Facebook 
3. Creare şi distribuire material video
4. Creare materiale promovare şi informare (broşura, poster, roll-up)
5. Elaborare şi publicare Mini-Manual
6. Organizare conferință de presă în țările participante

REZULTATE ESTIMATE:

  • bază de cunoștințe îmbunătățită privind punerea în aplicare a legislației  UE  în domeniul lucrătorilor detașați
  • abilități și competențe ale partenerilor sociali cu privire la monitorizarea și aplicarea corectă a Directivei privind detașarea îmbunătățite
  • legăturile transnaționale și cooperarea între partenerii din statele membre UE și țările candidate la UE consolidate
  • planuri comune de acțiune la nivel național și transnațional cu privire la îmbunătățirea suplimentară a situației lucrătorilor detașați inițiate
  • lucrători detașați din 9 state membre ale UE și din țările candidate mai bine informați cu privire la drepturile lor

Website proiect: http://postingofworkers-csit.com/ 

Ghid de bază pentru lucrătorii detașați 

Raportul final al proiectului și rezultatele cercetării empirice privind lucrătorii detașați

Știre - Masă rotundă (25.07.2018)

Foto

With financial support from the European Union