Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiect Student activ – PRO-ACTIV 2020!

Titlul proiectului: Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!” -  POCU/626/6/13/130823

Sursa de finanţare: proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 6 – Educație și competențe
 
Beneficiar: Universitatea din Bucureşti

Parteneri:
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Wilshire Business House S.R.L.
Business Inventive Zone S.R.L.

Data începerii proiectului: 27.11.2020

Perioada de implementare: 24 de luni, în intervalul 27.11.2020 – 26.11.2022

Valoarea totală estimată a proiectului:  4.743.975,45 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 3.957.379,87 lei

Obiectivul general al proiectului: consolidarea și dezvoltarea a 9 parteneriate cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale pe o perioadă de 24 luni a 284 de studenți din cadrul domeniilor economic și administrație publică în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, din care 63 dintre acestea în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Crearea unei rețele colaborative între mediul universitar și angajatori prin consolidarea a 3 parteneriate cu angajatori și dezvoltarea altor 6 parteneriate cu scopul creării unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/ angajatori și mediul universitar pentru identificarea și implementarea măsurilor de facilitare a tranziției pe piața muncii a studenților din domeniile economic și administrație publică, precum și asigurarea sustenabilității măsurilor derulate pentru minim 12 luni de la finalizarea proiectului.
2. Derularea unui program de stagii de practică cu participarea a 284 studenți din domeniile economic și administrație publică, organizate în conformitate cu metodologia de pregătire practică realizată în cadrul proiectului, activitate intensivă de învățare la locul de muncă, menită a facilita dezvoltarea competențelor profesionale și aptitudinilor specifice ale studenților în domeniile economic și administrație publică și premierea a 95 de studenți pentru rezultate bune obținute în cadrul stagiilor de practică.
3. Sprijinirea unui număr de 284 de studenți înmatriculați în cadrul instituției de învățământ Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, precum și în cadrul altor facultăți cu profil economic și administrație publică, în alegerea și dezvoltarea unei cariere de succes, prin furnizarea unor sesiuni de consiliere și orientare profesionala, individuale și de grup, pe o perioada desfășurare totala de 22 luni, cu respectarea „Metodologiei de organizare a serviciilor de consiliere și orientare profesionala”, precum și a materialelor suport, axate pe dobândirea de competente care răspund necesităților pieței muncii, respectiv însușirea unui pachet de cunoștințe necesar fiecărui student în procesul de integrare și dezvoltare.
4, Derularea pe o perioada de 11 luni de către liderul proiectului, Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, a unui program de tip „Întreprindere Simulată” ce asigura condiții pentru aprofundarea practică a competentelor profesionale și transversale dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică.

Grupul țintă al proiectului: 284 de studenți înmatriculați în cadrul Universității din București, precum și în cadrul altor facultăți cu profil economic și administrație publică.

Rezultate așteptate:

  • o campanie de conștientizare privind importanța participării studenților la stagii de practică
  • 9 parteneriate între instituția de învățământ și angajatori pentru derularea stagiilor de pregătire practică
  • un Laborator de neuromarketing, marketing senzorial și experiențial în cadrul căruia se vor derula activități ce oferă studenților oportunitatea de a studia comportamentul consumatorului mai aproape de realitate
  • o Metodologie de organizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională
  • o Metodologie privind desfășurarea programului de antreprenoriat inovator
  • 284 stagii de practică pentru studenți
  • 19 concursuri organizate pentru stimularea studenților cu cele mai bune performanțe în cadrul programelor de practică derulate și acordarea a 95 de premii practicanților
  • 284 de studenți participanți la sesiunile de consiliere și orientare în carieră din cadrul proiectului
  • 3 workshop-uri de dezvoltare personală, la care vor participa studenții incluși în grupul țintă, precum și invitați din mediul de afaceri
  • o întreprindere simulată în domeniul marketing ce va funcționa în cadrul Laboratorului de neuromarketing, marketing senzorial și marketing experiențial

 

Date de contact:
Manager de proiect: Alexandru PARU
Telefon/Fax: 0757.837.636 / 0374.094.389
Email: alexandru.paru@gmail.com

Comunicate de presă

29 decembrie 2020284 de studenţi beneficiază de formare practică şi consiliere profesională, printr-un proiect implementat de ANFP

Prezentare proiect

Apel de selecţie nr. 1

Apel de selecţie continuu 

Anunţ demarare stagiu 3,4

Apel de selecţie - 02.07.2021

Apel de selecţie - septembrie 2021

Rezultate concurs 1 Administrație publică

Apel de selecție 06.12.2021 - 28.02.2022

Apel de selecție 15.03.2022 – 26.06.2022

Rezultate concurs 2 Administratie publica