Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale

Proiect „Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin  în implementarea  măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”, cod SMIS 2275 (Proiect derulat în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Romi)

Sursa de finanţare: Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi se înscrie in axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.Valoarea proiectului: 17. 613. 800 lei (fără TVA)Durata: 18 luni (iunie 2009 – decembrie 2010)Scopul proiectului: Proiectul va contribui la o mai bună reprezentare a comunităţilor de romi la nivel local, în structurile administraţiei publice locale, la o mai mare vizibilitate, sporirea şanselor de a aduce în atenţia  şi agenda de lucru a administraţiei publice locale, priorităţile identificate pentru rezolvarea problemelor din comunităţile de romi, pentru reducerea excluziunii sociale.Stadiul implementării

Activităţi derulate:
Agenţia Naţională pentru Romi în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici contribuie la instruirea persoanelor selectate în domenii precum legislaţie în administraţia publică, dezvoltare comunitară, atragerea de fonduri şi managementul proiectelor, curs de iniţiere PC, comunicare şi tehnici de comunicare eficientă şi intervenţie în  conflict, educaţie electorală, participarea comunităţii la viaţa publică etc. În data de 12 februarie 2010,  a fost organizată la Hotel Internaţional din oraşul Sinaia, conferinţa naţională de lansare a proiectului şi au avut loc primele trei module de instruire.

Activităţi preconizate:
Activităţile acestui proiect vor fi reluate începând cu luna septembrie prin continuarea organizării  în 8 centre regionale a cursurilor de formare respectiv, derularea unui număr de şase module de instruire a experţilor locali romi, ce urmează a fi angajaţi în administraţia publică locală.

Comunicat de presa Proiect Incluziune sociala