Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Programul de Împrumuturi Ajustate Structurale pentru Reforma din România: PAL 1, PAL 2, PAL 3

OBIECTIV/SCOP


Monitorizarea pe baza unui set de indicatori a progreselor făcute în implementarea legislaţiei privind funcţia publică şi în
îmbunătăţirea salarizării funcţionarilor publici.

PAL 1 - Guvernul iniţiază un proces în vederea încheierii unui acord referitor la setul de indicatori de monitorizare ai practicilor şi calităţii managementului funcţiei publice.

PAL 2 - Guvernul stabileşte un set al indicatorilor de monitorizare agreaţi de actorii cheie. monitorizarea şi publicarea acestor indicatori urmând să continue prin PAL 3.

PAL 2 şi PAL 3 -Guvernul iniţiază o retrospectivă atentă a implementării şi rezultatelor Programului, bazatăpe indicatorii de monitorizare şi de revizuire a strategiei reformei funcţiei publice şi  a planului de acţiune. Aceste acţiuni sunt întreprinse pentru a încuraja managementul public în cadrul administraţiei publice din România. SURSĂ DE FINANŢARE

Banca Mondială


PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Iulie 2003- decembrie 2005


REZULTATE:

  • matrice de condiţionalităţi pentru PAL 1, PAL 2 şi PAL 3, precum şi setul de indicatori de monitorizare stabilite, urmare a negocierilor purtate de ANFP cu reprezentanţii Băncii Mondiale.
  • măsurarea indicatorilor de monitorizare finalizată conform planului de acţiune al ANFP potrivit programului PAL pentru perioada 2004-2005. Valorile rezultate în urma monitorizării au fost publicate în Raportul ANFP privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici pe anul 2004.
  • indicatorilor stabiliţi în PAL 1 şi PAL 2 privind managementul funcţiei publice şi funcţionarilor publici monitorizaţi.
  • Termenii de referinţă privind realizarea studiului şi strategiei de salarizare a funcţionarilor publici elaboraţi, în conformitate cu recomandările Băncii Mondiale