Colaborări naţionale

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici colaborează cu următorii parteneri naţionali:

  1. Autorităţi şi instituţii publice. Prin mandatul său, ANFP colaborează şi oferă consultanţă de specialitate tuturor instituţiilor şi autorităţilor din administraţia publică de stat, teritorială şi locală.
  2. Sindicate şi asociaţii profesionale ale funcţionarilor publici. Conform prevederilor legale în vigoare, ANFP are obligaţia de a supune dezbaterii publice iniţiativele legislative privind funcţia publică şi funcţionarii publici, precum şi de a organiza dezbateri pe marginea temelor de interes din domeniul său de competenţă. Printre structurile cu care ANFP colaborează frecvent se numără: Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Municipiilor din România, Federaţia Autorităţilor Locale din România, Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică şi Asistenţă Socială  PUBLISIND, Alianţa Federativă a Sindicatelor Funcţionarilor Publici (SEDLEX).
  3. Societatea civilă, mediul privat. ANFP organizează dezbateri şi mese rotunde pe teme de interes pentru societatea civilă, precum: amendarea Statutului funcţionarilor publici, normele de conduită profesională, salarizarea funcţionarilor publici, sprijinirea reformei şi combaterea corupţiei la nivelul administraţiei publice din România. Printre organizaţiile nonguvernamentale cu care colaborează ANFP se numără: Asociaţia "Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21", Centrul de resurse juridice, Freedom House, Fundaţia Amfiteatru, Asociaţia Română pentru Reciclare - RoRec, SC Addvances Strategic Solutions SRL, Institutul Cervantes din Bucureşti (IC), Asociaţia LiderJust. De asemenea, ANFP colaborează şi cu mass media, cei mai reprezentativi parteneri fiind Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), Revista Română de Administraţie Publică Locală (RRAPL), Portalul Naţional de Administraţie etc.
  4. Mediul universitar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Academia de Studii Economice, Universitatea Bucureşti, Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir".

 

Legături către instituţiile şi autorităţile publice:

Guvernul României: www.gov.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice : www.mdrap.ro

Ministerul Afacerilor Interne: www.mai.gov.ro

 

Legături către organizaţiile profesionale şi sindicate:

Asociaţia Comunelor din România: www.acor.ro/

Asociaţia Municipiilor din România: www.amr.ro

Federaţia Autorităţilor Locale din România FALR: www.falr.ro

Asociaţia Oraşelor din România: www.aor.ro

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie: www.fnsa.eu

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică şi Asistenţă Socială 

PUBLISIND: www.publisind.ro

Alianţa Federativă a Sindicatelor Funcţionarilor Publici (SEDLEX): www.sedlex.ro  

Legături către societatea civilă, ONG-uri, mediul privat:

Agenda 21: www.agenda21.org.ro

Centrul de resurse juridice: www.crj.ro

Freedom House: www.freedomhouse.ro

Asociaţia Română pentru Reciclare - RoRec: www.rorec.ro

Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual "Prietenii Nevăzătorilor": www.frphv.ro

SC Addvances Strategic Solutions SRL: www.addvances.ro

Uniunea Națională a Artiștilor din România: www.unart.ro

Institutul Cervantes din Bucureşti (IC): http://bucarest.cervantes.es/ro/

Asociaţia LiderJust: http://www.liderjust.ro

Asociaţia Europeană pentru Siguranţă şi Antidrog: http://www.euroantidrog.eu

Legături către mass media:

Societatea Română de Radiodifuziune: www.radioromania.ro

Portalul Naţional de Administraţie: www.administratie.ro

Revista Româna de Administraţie Publică Locală: www.rrapl.ro

Fundaţia Amfiteatru - Revista RESPublica: www.respublica.ro