Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Mobilitate în funcţiile publice

Informaţii necesare a fi cuprinse în notificarea privind mobilitatea în funcţia publică


I.   Informații referitoare la profilul funcției publice de conducere vacante, conform fișei postului:
  Condițiile de studii de specialitate și vechimea în specialitatea studiilor:
  a)  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (completate, după caz, cu domeniile sau specializările necesare exercitării funcției publice în cauză, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din H.G. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare).
  b)  studii de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  c)  Condițiile de vechime în specialitatea studiilor, stabilite conform dispozițiilor art. 468 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare (minimum 5 ani, respectiv minimum 7 ani, după caz).

II.     Informații referitoare la profilul profesional al funcționarului public care urmează să exercite funcția publică de conducere vacantă:
   Studiile de specialitate absolvite și vechimea în specialitatea studiilor:
  a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. (se vor preciza domeniul/profilul/specializarea absolvite, anul absolvirii; se va menționa “ciclul I - studii universitare de licență” acolo unde  este cazul).
  b)  studii de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (se vor preciza domeniul/profilul/specializarea absolvite, anul absolvirii). Potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale  nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
  c)  Vechimea (deținută de funcționarul public propus) în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere vacante (cu identificarea domeniului/specializării, acolo unde este cazul), stabilită în condițiile art. 424 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.