Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici implementează, în perioada august 2013 – decembrie 2015, proiectul “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” SMIS 48159, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Proiectul se adresează personalului din cadrul instituțiilor și autorităților administrației publice care sunt beneficiare ale Fondurilor Structurale și de Coeziune 2007-2013 și potențiale beneficiare ale Fondurilor Structurale și de Investiții 2014-2020, precum și persoanelor care sunt și/sau vor fi implicate în procedurile de achiziții publice/ comisii de evaluare/ implementare și monitorizare contracte/ gestionarea proiectelor finanțate din fonduri. 

În perioada 20 aprilie 2015 – 26 iunie 2015 este prevăzută organizarea și derularea Modulului 2 - Expert implementare fonduri structurale și de coeziune din cadrul Programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale. Sesiunile de formare se vor desfășura în locații din fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare din România, iar fiecare sesiune de formare va avea o durată de 5 zile. 

Modulul 2 de formare - Expert implementare fonduri structurale și de coeziune se adresează unui număr de aproximativ 1.300 de persoane din cadrul instituțiilor și autorităților administrației publice care sunt beneficiare/potențiale beneficiare ale Fondurilor Structurale și de Coeziune, care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții:

 • Au acordul instituției pentru participarea la acest program de formare;
 • Instituția unde lucrează se regăsește în regiunea de dezvoltare pentru care aplică;
 • Declară că nu au mai participat în ultimii 2 ani la programe de formare în domeniul Implementării proiectelor finanțate din instrumentelor structurale, finanțate din fonduri europene;
 • Implicare în activități din domeniul managementului instrumentelor structurale (a se bifa minim una dintre cele două opțiuni):   
  • În prezent, sunteți implicat/ă în activități privind managementul instrumentelor structurale ce pot fi dovedite prin fișa postului sau ordin privind participarea ca membru într-o echipă de proiect;
                  SAU
  • În viitor, voi fi implicat/ă în activități privind privind managementul instrumentelor structurale.

În acest moment este deschisă înscrierea participanților la sesiunile de formare care se vor derula în perioada 11 mai – 26 iunie 2015 și se adresează unui număr de aproximativ 700 de persoane, la nivel național.

În vederea asigurării unor cât mai mari şanse de participare persoanelor interesate, în limita locurilor disponibile, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că înscrierea participanţilor se face după principiul ”Primul venit, primul servit”, precum şi în baza conformităţii şi a corectitudinii în completarea paşilor de înscriere şi a documentelor solicitate. 

De asemenea, pentru a beneficia de această ofertă de programe de perfecţionare gratuite puse la dispoziţia funcţionarilor publici interesaţi, vă recomandăm sa accesaţi website-ul ANFP în cel mai scurt timp, asigurându-vă astfel participarea in cadrul programului de formare!

IMPORTANT! Menţionăm faptul că toate costurile aferente derulării sesiunilor de formare sunt susţinute din bugetul proiectului (cazarea participanţilor, decontare cheltuieli transport şi mese)!

Înscrierea la sesiunile de formare ale Modulului 2 - Expert implementare fonduri structurale și de coeziune, care se vor derula în perioada 11 mai  – 26 iunie 2015 se va face online, conform procedurii de mai jos:

1. Pentru înscrierea la o sesiune de formare, vă recomandăm, ca în primul rând, să descărcaţi Formularul de înscriere disponibil aiciîn vederea completării, ştampilării şi semnării de către participant şi de către Ordonatorul de credite al instituţiei.

2. În vederea confirmării şi validării înscrierii pentru participarea la sesiunea de formare selectată, este obligatorie încărcarea, în spaţiul destinat (Încărcare formular), a Formularului de înscriere aprobat. Odată cu încărcarea Formularului de înscriere, veţi încărca Fişa postului dvs. şi/sau Ordin/ Decizie de numire/ Dispoziţie a ordonatorului de credite de numire în calitate de membru în cadrul echipelor de proiect, în copie, valabil pentru cazurile în care aveți în prezent atribuții, așa cum este specificat anterior. Recomandăm ca documentele  să fie scanate succesiv într-un singur document în format pdf, dimensiune de maxim 1 MB (aproximativ 8 pagini).

3. !PENTRU ÎNSCRIERE LA SESIUNILE DE FORMARE DISPONIBILE, ACCESAŢI ÎNSCRIERE AICI!

4. Fiecare sesiune de formare are alocat un număr limitat de locuri, astfel încât înscrierea se realizează după principiul ”Primul venit, primul servit” şi este deschisă până la epuizarea locurilor disponibile pentru fiecare sesiune.

Înscrierea la programul de formare anterior mentionat se realizează după principiul ”Primul venit, primul servit” fiind deschisă până la epuizarea locurilor disponibile!

Arhiva