Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

„Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii și potențialii beneficiari FESI”, cod proiect 1.1.114, cod SMIS2014+ 129690

PREZENTAREA PROIECTULUI:

Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP).
Sursa de finanțare: 
Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.
Perioada de implementare: 42 de luni, respectiv de la 01.08.2019 și până la 31.01.2023.
Valoarea totală a proiectului: 6.577.646,22 lei,
din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.570.588,82, iar valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului este de 1.007.057,40 lei.

Proiectul își propune:

  • să contribuie la creşterea gradului de calificare a personalului implicat în activitatea de implementare a proiectelor finanţate din FESI, precum şi la crearea premiselor utilizării unei interpretări şi aplicări conforme și uniforme a legislaţiei în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, prin organizarea activităților specifice planificate.

Obiectivele proiectului:

  • Obiectivul general este reprezentat de consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea FESI de a implementa proiecte și gestiona fonduri europene nerambursabile și a potențialilor beneficiari de fonduri externe nerambursabile, în contextul perioadei de programare 2021-2027.
  • Obiectivul specific este reprezentat de consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea fondurilor ESI și a potențialilor beneficiari de fonduri externe nerambursabile în contextul perioadei de programare 2021-2027, atât prin formarea orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, cât și prin formarea specializată și certificarea în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.


Principalele activități ale proiectului:

1. Modulul de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal se adresează unui număr de aproximativ 1.000 de persoane de la nivelul beneficiarilor și potențialilor beneficiari FESI (2021-2027), implicate în dezvoltarea, implementarea și/sau gestionarea proiectelor finanțate din aceste fonduri. Acest modul de formare va avea o durată de 5 zile, dată fiind complexitatea și importanța domeniului în care se realizează formarea, precum și caracterul de noutate al acestuia.

2.  Modulul de formare profesională specializată și certificată A.N.C./ M.M.J.S./ M.E.N. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal se adresează unui număr de aproximativ 200 de persoane, responsabili cu protecția datelor cu caracter personal de la nivelul beneficiarilor și potențialilor beneficiari FESI (2021-2027). Acest modul de formare profesională specializată și certificată ANC va avea o durată de 8 zile (60 ore teorie+ 4 ore testare A.N.C./ M.M.J.S./ M.E.N.), conform Deciziei nr. 74 din 19.05.2018 a Autorității Naționale pentru Calificări, care prevede o durată totală de formare de 180 ore, din care 60 ore teorie și 120 ore practică.

 ATENȚIE: Instituții ce NU fac parte din grupul țintă al proiectului cod 1.1.114

Care sunt avantajele activităţii de formare?

În urma parcurgerii modulului de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal personalul de la nivelul beneficiarilor și potențialilor beneficiari FESI (2021-2027) implicat în dezvoltarea, implementarea și/sau gestionarea proiectelor finanțate din aceste fonduri se vor dezvolta competențe în:  

- familiarizarea cu normele incidente în domeniul datelor cu caracter personal, asigurând prelucrarea și protejarea acestora în mod corespunzător, în cadrul activității specifice de implementare a proiectelor;
- crearea și implementarea unor proceduri/metodologii de protecție a datelor cu caracter personal în realizarea activităților de implementare a proiectelor;
- arhivarea, anonimizarea și distrugerea datelor cu caracter personal, după caz;
- abordarea unor prelucrări specifice de date cu caracter personal, în activitatea de implementare a proiectelor.

Prin parcurgerea modulului de formare profesională specializată și certificată A.N.C./ M.M.J.S./ M.E.N. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal se vor dezvolta competențe și deprinderi în domenii precum:
- monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care instituția a aderat;
- emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate echipelor de proiect cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
- respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
- monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management 

Proiectul se adresează unui grup țintă de aproximativ 1200 de persoane, constituit din personalul de la nivelul beneficiarilor și potențialilor beneficiari FESI (2021-2027) implicat în dezvoltarea, implementarea și/sau gestionarea proiectelor finanțate din aceste fonduri. 

  (Lista tipurilor de programe operaționale finanțate din FESI în România)


Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt instituţiile/ autoritățile publice din care participanţii fac parte, cunoştinţele şi competenţele dobândite de aceștia fiind utilizate în activitatea derulată de către participanți în cadrul acestor instituţii/ autorități publice ca efect de multiplicare a bunelor practici dobândite.
Condițiile de participare vor fi disponibile pe pagina web a instituției, precum și pe alte căi de comunicare existente.

Rezultatele previzionate ale proiectului:

  • 1 modul de formare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, cu durata de 5 zile organizat;
  • 1 modul de formare pentru responsabilii cu protecţia datelor cu caracter personal, cu durata de 8 zile organizat;
  • 2 conferinţe de promovare organizate; 
  • 2 anunţuri de promovare şi de diseminare a rezultatelor publicate;
  • materiale promoţionale achiziţionate şi diseminate

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

Anunț privind progresul înregistrat de participanții la primele 24 sesiuni de formare organizate în cadrul Modulului de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal (M1)

16.08.2022 - Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (înscrieri finalizate)