Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhiva proiecte legislative 2015

05.11.2015Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române

Notă de fundamentare

20.10.2015Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

14.10.2015Proiect de Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi acuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentruocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionaripublici pentru anul 2015

22.09.2015Proiect de Hotărâre privind formatul standard al evidenţei funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional al funcţionarilor publici

18.08.2015Proiect de Ordin privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare   

17.08.2015Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici 

25.05.2015Proiect de Ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a programelor organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală

Referat de aprobare

06.04.2015Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului de proces- verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor

Referat de aprobare

Anexa

05.03.2015 -  Proiect de Ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică

Referat de aprobare

12.02.2015 - Proiect de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului 

28.01.2015 - Proiect de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

Anexa nr. 2 

23.01.2015 - Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală pentru anul 2015

Anexa