Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Contabilitate, Impozite şi Taxe, Autorizare Transport Local, Resurse Umane, Evidenţă Patrimoniu, Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, judeţul Ilfov din data de 15/03/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final